I dag gläds vi åt att mycket rör sig för svenska miljöinnovationer:

  1. Vår länk i höger sidebar KompositÅtervinnPlastTrä , Polyplank AB ser allvarligt på NGM´s återkallade börstillstånd. En analys av Polyplank efter vårt besök kommer så småningom. Du får glädjas åt bilden på VD Ulf Björn så länge.
  2. På Miljöteknikmässan i Göteborg låter Swentec fem utvalda miljöteknikföretag presentera sina lösningar.
  3. STING ordnar Stockholm Cleantech Venture Day 10-11 november.
  4. Ekomarine startar en massiv forskningsinsats för giftfria båtbottenfärger

Polyplank AB ser allvarligt på NGM´s återkallade börstillstånd. Finansinspektionens har ju beslutat att verksamheten skall avvecklas inom sex månader. Var ska vi nu hitta Polyplank på börsen?

Polyplank AB´s styrelse har inlett arbetet för att hitta en lösning som värnar bolaget och dess existerande aktieägare och kommer att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa aktiens notering på en marknadsplats där aktien kan handlas på daglig basis.

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter. Man använder återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Produkterna har en rad fördelar gentemot alternativen. De har träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. De kan också materialåtervinnas. Det är en positiv miljöeffekt som också ger en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden. www.polyplank.se

Vid miljöteknikmässan i Göteborg, kommer Swentec, Sveriges miljöteknikråd, under eftermiddagen den 8 oktober att stå värd för en unik mötesplats. Fem utvalda miljöteknikföretag får presentera sina lösningar för investerare, potentiella kunder och samarbetspartners. Syftet är att öka investeringstakten inom svensk miljöteknik.

Swentec genomför sessionen tillsammans med Cleantech Scandinavia som har ett brett nätverk av investerare. En utomstående konsult har valt ut följande fem företag att presentera sina lösningar: Det är vår länk Minifriktionsyta Applied Nano Surfaces, Cefibra, SunSil, Pegasor och Sorbisense.

       

    

 

 

 

 

Applied Nano Surfaces har utvecklat en metod att applicera ett lager av ett nanokomposit på metallytor. Cefibra erbjuder ett högpresterande biokompositmaterial som ersättning för hårdplast. Pegasor har en produkt som innebär att man kan göra så kallade on-boarddiagnostics (OBD) inom bilindustrin. Sorbisense affärsidé är baserad på SorbisenseTM patroner, som kan mäta vattenkvaliteten i grundvatten, ytvatten, dricksvatten och spillvatten. SunSils primära produkt är en solcellsmodul som kallas SunSil HELIUS. Den är en allt-i-ett produkt med en integrerad omvandlare för överföring till elnätet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newsdesk.se/view/pressrelease/miljoeteknikfoeretag-matchas-med-riskkapitalet-242012

STING ordnar Stockholm Cleantech Venture Day 10-11 november. Ja egentligen är nästan hela hela programmet är den elfte. Progammet innehåller ett starkt batteri av spännande personer. Maud Olofsson, Håkan Lans, Generalsekreteraren för Världsnaturfonden Lasse Gustafsson och USA ambassadören Michael Wood är band dem. Läs mer på http://www.stockholminnovation.com/adimo4/Site/sting/web/default.aspx?p=1408&t=h401

Ekomarine startar en massiv utvecklingsinsats för giftfria båtbottenfärger. Våren 2008 lanserades Neptune Formula, den första biologiskt verksamma båtbottenfärgen. Utvecklingen inför säsongen 2009 görs i samarbete med ett flertal samarbetspartners.

– Intresset för båtbottenfärgen Neptune Formula har varit mycket stort, säger Claes Tarras Ericsson, VD för Ekomarine. Många som har fritidsbåtar vill kunna göra något för miljön. Debatten om båtbottenfärgernas skadliga miljöpåverkan tycks ha överraskat tillverkarna av traditionella giftfärger.

Ekomarine startar en rad nya samarbeten. Ekomarine är numera ett medlemsföretag hos Ytkemiska institutet, YKI. Samarbetet ger Ekomarine möjlighet att utveckla en grundfärg, en så kallad primer, optimerad för Neptune Formula. YKI bedriver forskningen med spetskompetens inom ett flertal områden. Ekomarine anlitar även två marina forskningsstationer, Askölaboratoriet i Trosa skärgård samt N-research i Lysekil. Målet är att finjustera färgen Neptune Formula för såväl Ostkusten som Västkusten.

– Neptune Formula är den enda biologiskt verksamma färgen på marknaden som undantagits från Biociddirektivet, säger Mikael Haeffner, forskningsansvarig på Ekomarine.

– Den skyddande effekten bygger på en samverkan mellan komponenter i färgen och befintliga mikroorganismer i haven. Ökad förståelse för dessa biologiska principer är spännande och viktiga i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vårt mål är att ha en fartygsfärg klar inom några år, säger Mikael Haeffner.

– Det här är ett av flera viktiga initiativ, säger Lena Kautsky, professor vid Stockholms Universitet och föreståndare för Askölaboratoriet. De senaste åren har vi fått mycket ny kunskap om farorna med giftiga båtbottenfärger för livet i Östersjön. Därför är det också glädjande att satsningar görs för att utveckla hållbara alternativ.

Ekomarine inleder även ett samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Detta kommer att leda till kunskap om produkternas beteende under långvarig klimatpåverkan.

Företaget Ekomarine grundades 2002 för att utveckla en bottenfärg helt utan gifter eller negativ påverkan för havsmiljön. Neptune Formula är den första färgen som lanseras kommersiellt baserad på den forskning Ekomarine utfört. Under 2007 gick Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB in som delägare i företaget. Östersjöstiftelsen stödjer forskning med anknytning till Östersjöregionen sedan 1994. Allba Invest AB är ett riskkapitalbolag som ägs av familjen Jensen, tidigare ägare till elektronikföretaget ELFA. www.newsdesk.se/pressroom/ekomarine