Vi hittar möjliga lösningar och hjälper till med ansökningar. Vi informerar och utbildar också.
På sajten finns mer information på sidan publicerat eller via klick på eu-stöd i etketter eller kategorier i vänster kolumn.
Ring eller eposta Erik Sandström, Eco Innovation AB 070-2994762, evolveu@gmail.com