Nyhetsflödet minskar till lördag. Men två glädjeämnen har vi ändå.

  1. Rapport om Tveta-metoden för att täta soptippar och deponier
  2. De finansiella placerarnas superhjälte Warren Buffet sätter resurser i milijöinnovationer, samtidigt som han stoppar pengar och råd i finanskrisens hål. Wall street är också på gång.

I Sverige finns hundratals soptippar eller deponier som ska stängas och täckas över inom de närmaste åren. Med TvetaMetoden sparas stora mängder naturmaterial. Man användes i stället bland annat aska från förbränning till sluttäckningen. Metoden beskrivs i en ny rapport från Avfall Sverige. Den har utvecklats av Telge Miljöteknik och Luleå Tekniska Högskola.

De deponier som ska stängas innehåller avfall som deponerats under de senaste 20-30 åren. När de nu täcks över måste detta göras på ett sådant sätt att inte föroreningar läcker till den omgivande miljön. Ett stort problem är lakvatten som uppstår när regnvatten tränger igenom avfallet. Det innehåller  ämnen som kan skada miljön. Därför är det viktigt att täcka över deponierna så att så lite vatten som möjligt kommer i kontakt med avfallet. 

Naturmaterial är ett sätt att täcka över deponierna som avslutas. Det kommer att behövas 100 miljoner ton de närmaste tio åren. Det är så mycket att det kan bli ett miljöproblem. Ett annat sätt är TvetaMetoden. Då tar man istället återvunnet material som konstruktionsmaterial för att täcka deponierna.  Metoden har godkänts av Miljödomstolen

– Aska från förbränning har visat sig ha liknande egenskaper som en del vulkanaskor, vilket innebär att det är ett mycket tätt material. Genom att använda aska minskar behovet av naturmaterial, säger Ylva Gustavsson på Telge Miljöteknik.

Inom Telgekoncernen i Södertälje insåg man tidigt problemen. Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet började man redan 1996 att utveckla den metod som idag fått namnet TvetaMetoden.
www.telgemiljoteknik.sewww.telgeatervinning.se 

Det dräller av nyhetsbrec som tar upp finansiella transaktioner om miljöinnovationer. Vi ägnar inte dem så stor uppmärksamhet. Men extra spännande saker tar vi med ibland.

A subsidiary of Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc., plans to invest about $230 million in BYD Co., a Chinese car and battery maker, the companies said Monday in Hong Kong. It represents a 10-percent stake in the public traded BYD. The company, founded in 1995 and based in Shenzhen, China, operates two divisions: information technology and automobiles.

BYD claims to be the world’s largest maker of nickel and lithium-ion batteries for cell phones, counting Nokia, Motorola and Samsung among its customers. The company also develops and makes other cell-phone parts. But MidAmerican’s interest in BYD lies in the Chinese company’s battery development for storing solar and wind power. Lithium-ion batteries have become the energy storage of choice for some electric carmakers. Lithium-ion batteries can hold more juice than other types of car batteries today, but lithium-ion is much more expensive.

In January, the company said it would launch vehicles using its batteries in October, and would bring them to the United States in three to five years. BYD, which is also developing all-electric models, has bumped up its timeline and would like to sell its hybrid cars in the United States by 2010, according to the New York Times. The company claims that its batteries could give hybrids a range of 250 miles and the ability to recharge 50 percent in 10 minutes, and could be added to hybrid and electric cars for $6,000.