1. Elmia Subcontractor är nästan gratis. Rätt samarbete kan avgöra utvecklingen för en miljöinnovation. 
  2. Vi bjuder miljöinnovatörer bl.a. på länkar till verifierade miljöinnovationer.
  3. ESBRI ordnar IRL och webföreläsning om Gröna innovationer. Tisdagen 14 oktober kl. 15-17. Bild från platsen för IRL presentationen -salen hos IVA. Den riktiga höjdaren är dock att föreläsningarna sänds via webben. Gratis!

Elmia Subcontractor: en chans för miljöinnovationer. Mässan pågår 11-14 november. Där samlas årligen 1200 utställare från cirka 30 länder. Ta ett snack med de som är i Din bransch. Det talas mycket om riskkapital för innovationer. Men mindre om industriellt samarbete. Det senare har avgörande betydelse. Men det gäller att hitta rätt partner.

För att få fram de första demonstrationerna gäller den långa svansens ekonomi. Hitta den som har störst intresse av Din miljöinnovation! I mässkatalog on-line kan Du söka utställare efter flera olika kriterier http://www.elmia.se/sv/subcontractor/For-massbesokare/Masskatalog-Online/ Dessutom kan Du betala för att vara med i en match-making 12-13/11. Den ordnas av European Enterprise Network. Kolla vidare på http://www.b2faironline.com/?E=23&a=111 . Och – Du milijöinnovatör- Hör av Dig om Du kommer till Jönköping! Kanske vi kan ordna något för Dig.

Sajten är till för för två saker:

  1. Miljöinnovationer ska lyckas bli till praktiska tillämpningar.
  2. Du och alla andra ska bli glada. Hur då? Jo jag blir glad av det hopp om en bättre miljö som en miljöinnovation är. Då tycker jag Du ska bli det också:  

För verifierade innovationer lägger vi en gratis länk till hemsidan i höger sidebar. Vi presenterar den med ett ord som försöker säga vad det ”gäller”. Jfr. Flödesrenaren,  HybridSopbil, Fiskurbeningsmaskin och SolRenarVatten. Håller Du muspekaren över ordet får Du också en förklaring på ca 150 tecken. Vi kan också göra PR för innovationer genom publicitet på sajten. Jfr. Levons Eco-lampa. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/veckan-borjar-bra-med-levons-eco-lampa 

Nästa föreläsning handlar om gröna innovationer. ESBRI ordnar den kostnadsfritt den 14 oktober. Föreläsningsserien kallas Estrad. Det går att se Estrad via webb-TV så det är inget krav att man åker till Stockholm.

Tid: Tisdag 14 oktober 2008, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Docent Sofia Börjesson, Chalmers tekniska högskola, samt professor
Staffan Laestadius, KTH

Klimatförändringen är den största utmaning som människan någonsin stått
inför. Det innebär i sin tur att det sällan har funnits så starka
drivkrafter för omvandling och teknisk utveckling som de vi möter idag. En
svårighet är att se utmaningarna som möjligheter, och översätta dessa
möjligheter till lönsamma innovationer.

Steget att integrera klimatforskningen med den om entreprenörskap och
innovationer har varit stort. Står vi nu inför ett paradigmskifte bland
innovations- och entreprenörskapsforskare? Vad vet vi egentligen om gröna
innovationer ­ och hur ska de stimuleras? Vilka utmaningar möter företag när
de även måste ta hänsyn till att utveckling och innovation ska vara hållbar?

Föreläsarna utgår från vad forskningen vet i dag, och pekar på vilka stora
utmaningar som ligger framför oss. Exempel hämtas bland annat från
fordonsindustrin.

Mer info om Estrad: http://www.esbri.se/nastaforelasning
Mer info om om webb-TV: e-posta helene.thorgrimsson@esbri.se