Veckan börjar bra för processindustrin. Nytt operatörsystem från IVL sparar miljön. Med Google Ad-words finns bra startrabatter. Vi fortsätter med EU-Kommissionens konsultation om åtgärder för att nå klimatmålen. Illustrerar: bild på stadion i New Orleans, tillfälligt hem för tusentals efter Katrina. Vad tycker Du om våra förslag till EU?

IVL har utvecklat ett nytt operatörssystem för processindustrin. Det har testats vid SSAB i Oxelösund och Nynas AB:s raffinaderi i Göteborg. Minskad energianvändning och ökat utbyte av råvaran är resultatet. Nu planerar IVL en avknoppning av verksamheten i bolaget EEQ. Det ska sälja systemet till kunder inom främst processindustrin.

 

Utvecklingen av systemet som har pågått i cirka tio år. Den är bland annat resultatet av ett stort europeiskt forskningsprojekt som drivits av IVL. Operatörerna får information i realtid så att de snabbt kan anpassa processen till optimal drift. De tar hänsyn till parametrarna miljö, ekonomi och produktkvalitet. Vid test hos Nynas AB i våras fick man 14 procents ökat utbyte av råoljan. På 14 dagar gav en vinst på 850 000 kronor.

 

IVL och SSAB i Oxelösund har arbetat med den del av produktionen där stål renas från svavel med kalciumkarbid. Systemet har kunnat minska den genomsnittliga dosen av kalciumkarbid/ton råjärn. Resultatet är besparingar av kemikalier motsvarande 5 miljoner kronor och 1700 ton mindre slagg per år.

 

– Många talar om tillämpad forskning, men vi visar på detta sätt att vi också går från ord till handling när det gäller att föra ut forskningsresultat till praktisk användning i industrin, säger Tord Svedberg, VD för IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Google Ad-words har bra introduktionserbjudanden. Den som går med i nätverket Connect kan få 300 kr att annonsera för. Av en händelse kollade jag min bank. Den kunde lämna ett mycket bättre erbjudande. Ett bra sätt att skapa PR också för miljöinnovationer – åtminstone så länge det är gratis. Jag tyckte det var lite bökigt att komma igång. Men nu syns länk till bloggen MILJÖINNOVATION på flera sökord. Bäst exponering har vi fått på eu-stöd. Miljö och miljöteknik tyckte jag skulle vara bra, men då kostar det mer än min initiala budget.

 

This is a continuation of a proposed contribution to the on-going Climate change consultation of the EU Commission. Check the questionnaire at: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=climatepost2012 

 

The third question concerns mitigation actions by developing countries.

 

What type of mitigation actions should developing countries undertake? How should these be measured, reported and verified? What should be the scale and legal nature of these actions? How should differences in responsibility and capability of different developing countries be taken into account?

 

The first actions should be those that are directly profitable for the people. This means adaptation of environmental  technologies to low-tech conditions. The actions must start on a voluntary basis. But the governments and donor countries may provide incentives for action. Donor countries should follow the actions and the results in developing countries. Donor support should be adjusted according to the results in developing countries. This is obviously sth. that cannot be done in a good way in a shorter time-span than five years. 

 

To what extent and how should those actions be supported by technology and financial assistance from the developed countries? What kind of supporting tools could be developed at the international level to support domestic action and should there be respective roles for the public and private sector, including the carbon market?

Technology transfer and support to development of technical solutions in developing countries should be the main focus of the assistance. It is important to make the developing countries define the efforts in their reality.  The financial assistance should focus pilot and demonstration actions and behavioural change. Intellectual property rights need to be strengthened at global level. There may be a good opportunity for trading in carbon emission rights. 

 

 How should technology and financial assistance by developed countries to developing country mitigation and adaptation actions be measured, reported and verified and should they be compared?

 

A question turned the other way round. First question is should they be compared? If so, how? Should they? Well, it is very popular to design monitoring systems. And to report figures, whether they are relevant or not. Often the task is also to develop a system that does not need any extra measurements. Preferably also no adaptation of the monitoring systems in any country. This is where things go wrong.  

The only way to do this is if the concerned countries feel that it is important enough to design a new common global monitoring system. It must be a framework system with room for considerable regional adaptations. Please note that it is far better to have  a couple of hundred diplomats meet now and then to talk on the basis of limited knowledge, than to create adaptations of expensive monitoring systems that will not yield comparable results.

My answer to the first question is at http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/how-to-combat-climate-change . You’ll find an answer to the second question at http://evolveu.bloggsida.se/bloggen/climate-change-mitigation-commitments-by-developed-countries