Vi hittar möjliga lösningar och hjälper till med ansökningar. Vi informerar och utbildar också. På sajten finns mer information på sidan eu-stöd eller via klick på eu-stöd i etiketter eller kategorier i vänster kolumn. Kontakta Erik Sandström, evolveu@gmail.com eller telefon 070-2994762.