Roligast i dag är att det rör på sig för vår länk InbäddatTräskivsFackverk. Vi lånar bild från hemsidan. Morphic tar fler order. Mondi Sunne AB kan nu trycka på OPP-film med vattenbaserat bläck.  Tricorona lanserar ny enhet för att utveckla nya CDM och JI projekt med hjälp av avancerad miljöteknik. Läs mer om någon av dessa nyheter genom att klicka här.

InbäddatTräskivsFackverk. Jag träffade Benny Refond på finalen i tävlingen miljöinnovation för flera år sedan. Som jägmästare blir jag fascinerad av smarta nytankar för materialet trä. Benny har många järn i elden. Men efter några års forskning har han nu inlett ett samarbete med Science Park i Jönköping för att hitta rätt marknader. Vidare informaiton genom lÃnk i höger kolumn.

Vår länk BränslecelldelVindPropeller Morphic tar fler order. Ja, jag vet, men hur får man in ett så mångfacetterat innovationsföretag i ett ord. Våra tidigare ord om Morphic hittar Du genom att klicka på Morphic i etikettmoln i vänster kolumn. Deras testcenter i Tokyo har redan berättat om en order på tre test- och verifieringsplattformar från en av världens fem största fordonstillverkare. Nu utökas den till nio testplattformar. Syftet är att optimera effekten ur en flödesplatta. I plattformarna skall nio varianter av flödesplattor provas och optimeras. Om arbetet är framgångsrikt ska det ingå i olika slutprodukters bränslecellsystem.

Morphics patenterade formningsteknologi ge förutsättningar för en högre verkningsgrad ur bränslecellen med bibehållna yttermått. Samarbetet i Japan följer en strukturerad plan. Det omfattar ett antal steg i form av test- och verifieringsplattformar. De första två plattformarna gjordes under våren. De har nu framgångsrikt passerat de kritiska kvalitetstester som ingår i projektplanen. Plattformarna ska tillverkas och levereras under hösten för att sedan utvärderas av kunden under första kvartalet 2009.

Idag produceras flödesplattorna i två egna produktionsanläggningar i Karlskoga. När kundunderlaget når en kritisk massa vill Morphic Ãven uppföra produktionsanläggningar nära kunderna. Att etablera en ny anläggning tar 6-8 månader och kostar cirka 15-20 MSEK. Varje anläggning kan i dagsläget
producera upp till 3 600 flödesplattor per timme. För drift av en lina krävs i genomsnitt två personer.

Tillverkaren har sagt att de tänker bygga ett tiotal exemplar av bilen under 2008. Dessa ska leasas ut till kunder i Japan och USA. Nästa år ökas produktionen till några hundra bilar. En annan etablerad fordonstillverkare har meddelat att deras bränslecellsbilar ska lanseras direkt mot konsumentmarknaden 2010-2012. Morphics etablering svarar mot bolagets förväntningar på tillväxttakten inom segmentet. För bränsleceller och konsumentelektronik har till exempel en global asiatisk aktör meddelat planer på att under 2008 kunna erbjuda bränslecellsdrivna mp3-spelare. Bränslecellernas stora fördel inom detta produktområde ligger i avsevärt längre driftstid.

Mondi satsar på miljömässig hållbarhet i sina svenska fabriker. Mondi Sunne AB lanserar en ny miljöanpassad produkt, som representerar den senaste tekniken. Den svenska fabriken kan nu trycka på OPP-film med vattenbaserat bläck. Det är miljövänligare och luktar mindre än den gängse lösningsmedelsbaserade färgen. Det är en fördel för miljön och personalen. Dessutom skyddas trycket mot repor och ränder. Det kan garanteras.

Mondi Sunne AB har dessutom investerat i en egen förbättrad vattenreningsanläggning. Den filtrerar bort färgrester från avloppsvattnet. Källa: Packnyheter.se Läs mer på: www.paperprovince.com

Tricorona lanserar en ny enhet för att utveckla nya CDM och JI projekt med avancerad miljöteknik. CDM=Clean Development Mechanism. En av de fl exibla mekanismerna enligt Kyotoprotokollet. CDM-projekt är växthusgasreducerande åtgärder i länder utan ett åtagande att minska sina utsläpp. Projekten genererar utsläppsrätter. JI = Joint Implementation. En av de fl exibla mekanismerna enligt Kyotoprotokollet. JI-projekt är växthusgasreducerande åtgärder i länder med ett åtagande att minska sina utsläpp. Projekten genererar utsläppsrätter av typen ERU. 

Enheten Technology Transfer samarbetar med leverantörer av miljöteknik. Målet är att identifiera nya CDM och JI projekt runt om i världen. Tricorona agerar partner och investerar i utvecklingen av CDM/JI komponenten av projektet. Sedan köper man de utsläppsrätter som genereras.

Tricorona har redan slutit avtal om att investera i två biodieselprojekt i Sydamerika och köpa de 350 000 projektbaserade utsläppsrätterna. Dessa genereras av projekten fram till 2012. Sverige har under en lång tid varit ledande inom miljöteknik. Ett första steg för Tricorona har varit att samarbeta med redan etablerade teknikföretag i Sverige. Mer information finns på: www.tricorona.se