-Opcon har lämnat prospekt för nyemission. Vi vågar oss på en kommentar till dagens kurs.
-Sedan hittar Du information om Vertical wind som får order på västkusten.
-Slutligen lite om en status order för Opcons utvecklingsbolag.

Läge att tänka på vad de kan göra för klimatet. Starka vindar väntas ju bli en effekt av klimatförändringen. Ännu en bild av efterspelet till orkanen Katrina. Efter orkanen fick folk låna husvagnar av myndigheter för att bo och reparera. En del är ännu kvar. Klicka här för att läsa mer om de tre nyheterna!

Styrelsen för Opcon AB (publ) har upprättat prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Prospektet är tillgängligt på www.opcon.se och www.danskebank.se. Direktregistrerade aktieägare i Opcon per den 7 oktober 2008 kommer att erhålla prospektet per post.

En länk till vårt tidigare försök att diskutera värdering av aktien: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-vardering-av-miljoinnovation-pa-borsen Kommentar: Kursen har halverats sedan den diskussionen. Det är ju naturligt att förhoppningsaktier faller mer än index i mycket oroliga tider. Vår främsta invändning mot aktiekursen då var att den förutsatte en enorm tillväxt med lönsamhet. Det är svårt det.

Nu aktuell kurs kräver fortfarande en mycket stark tilväxt. Men den känns klart tänkbar att realisera. En särskild aspekt i nuläget är lånefinansieringen. Här finns bland annat korta krediter hos NORDEA på 140 Mkr. Nyemissionen ska tillföra 73,4 Mkr. Soliditeten är 48 %. Nyemissionen tillför ett belopp motsvarande ungefär halva skulden i korta krediter. Risken för tvångsförsäljning till underpris på grund av likviditetsproblem känns då begränsad. Om aktieägarna kan ställa upp med över 70 Mkr  nu så tror jag de kan stoppa i mer i en eventuell tvångssituation.

Lite allmän information om Opconkoncernen. Det är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Verksamhet bedrivs i Sverige, Kina och Danmark. Det är cirka 370 anställda. Aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Technology, Svensk Rökgasenergi (SRE), Värmlands Montageteknik, Opcon Autorotor samt Mitec Instrument.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet omfattar dotterbolaget REAC och Balle A/S.

Uppsalaföretaget Vertical Wind har tecknat samarbetsavtal med E.ON och Falkenberg Energi kring byggnation av fyra vertikala vindkraftverk i Falkenberg. E.ON och Falkenberg Energi köper fyra 200 kW vertikala vindkraftverk av Vertical Wind. De kommer att byggas i Falkenberg. Med detta utvecklingsprojekt skapas förutsättningar för att långsiktigt göra vindkraften kommersiellt mer gångbar.

Det som är unikt med det vertikala vindkraftverk som Vertical Wind har utvecklat är att det har en unik, kraftfull direktverkande generator. Den kontrollerar vindturbinen direkt från sin placering i marken. Färre rörliga delar och en enkel och robust konstruktion, gör vägen mellan vind och elnät kortare och stabilare. Det ger låga investeringskostnader, låga kostnader för service och underhåll och en längre livslängd än vad traditionella vindkraftverk kan erbjuda. http://www.verticalwind.se/

Opcons utvecklingsbolag Svenska Rotor Maskiner, SRM har fått en order från Liebherr-Aerospace Toulouse SAS (en division inom den Schweiziska koncernen Leibherr). Det gäller utveckling och produktion av energieffektiva kylkompressorer till världen största civila persontransportplan Airbus 380.  Det ska bli en energieffektiv kompressor. Den blir en avgörande del i andra generationens Supplementary Cooling System i Airbus A380.

Det är ett högprofilerat utvecklingsprojekt. Kunden ställer mycket höga krav på effektivitet och kvalitet. Det visar på en vår särställning när det gäller att utveckla och industrialisera kompressorteknologi. Det är också ett exempel på utveckling tekniska lösningar som sänker kostnader och ökar energieffektiviteten i olika system. Det här passar väl in i den struktur som vi skapar inom affärsområdet Renewable Energy. I den ingår utveckling, avancerad högvärdig produktion i mindre serier och service. Utöver värdet på det stora utvecklingsuppdraget så bedöms den framtida produktionen till ett antal miljoner SEK årligen under årtionden framöver, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.