I dag gläds vi åt ny order för Morphic, vår länk BränslecelldelVindPropeller. Länk till det i kategorin Vänner till mig och Miljöinnovation, långt ner i höger kolumn.  Positiv information från BLICC-nätverket om medlemsföretagens klimatpåverkan. Men, men inget i den om deras arbete för miljöinnovationer. AJ, aj. Bättre kan Ni, BLICC-nätverk. Jag ska med tåget till Gröna VD-nätverkets möte i Alingsås. För att hinna får jag tyvärr satsa lite mindre omsorg på bloggandet i dag. Hoppas det ändå blir läsbart för Dig.

Morphic Impact har idag erhållit en order på ett testprogram. Det används för verifiering och utvärdering av Morphics patenterade teknologi för höghastighetsformning. Ordern är av strategisk betydelse. Beställare är en större japansk industrikoncern. Testprogrammet ska utvärdera teknologin för formning av komplexa strukturer i lättmetall. Det är intressant både för kunden och för kundens partners. Applikationer finns inom såväl fordons-, byggnads- och elektronikindustrin.

Testerna beräknas påbörjas i december månad. De pågår ca 3 månader. Ordern är den andra på kort tid inom segmentet formning i lättmetall. Precis som tidigare är ordern ett resultat av lyckade tester vid Morphics Teknologi- och kundcenter i Shin-Yokohama utanför Tokyo, Japan.

”De två beställningarna visar på styrkan i teknologin. Vårt primära fokus är fortfarande flödesplattor till bränsleceller. I vårt arbete med kunder inom detta segment har vi funnit flera andra tillämpningsområden. Vi arbetar därför parallellt med att bredda vår produktportfölj inom andra branscher och produktsegment. Organisatoriskt har vi vuxit kraftigt under de senaste två åren. Därför kan vi arbeta parallellt med denna breddning utan att ta resurser från den viktiga bränslecellsapplikationen”, säger Martin Valfridsson VD Morphic Impact.

Morphics patenterade teknologi för höghastighetsformning. Den ger fördelar vad gäller formningsegenskaper. Teknologin gör det möjligt att bearbeta metalliska material med en bråkdel av den energi som krävs vid konventionella bearbetningsmetoder, t ex fräsning. Maskinsystemen är kompakta i sin design. De har väsentligt lägre vikt jämfört med konventionella pressmaskiner och kräver ingen förstärkning av underlag i industrilokalen.

Med avancerad teknologi uppnås hög formningsenergi som rörelseenergi. Då är den energi som krävs för formningsarbetet låg och därmed resurseffektiv. Det gynnar kunden ekonomiskt och ger miljömässiga fördelar. Idag produceras flödesplattorna i två egna produktionsanläggningar i Karlskoga. I Morphics strategi ingår att, när kundunderlaget nått en kritisk massa, även uppföra produktionsanläggningar i närheten av kunderna. Att etablera en ny anläggning tar 6-8 månader och kostar cirka 15-20 MSEK.

Svenska klimatnätverket BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change, presenterar i dag en rapport kring medlemsföretagens klimatpåverkan. Resultatet är slående och visar på en sammanlagd minskning av utsläpp med 26,4 procent hos medlemsföretagen sedan 2004. De företag som ingår i BLICC är Fortum, JM, LFV, Länsförsäkringar, MKB Fastighets AB, SMHI, Stena Metall, Statoil och Vasakronan.

 

Minskningen har uppnåtts genom att bland annat energieffektivisera, övergå till förnyelsebara energikällor, begränsa antalet resor, införa miljöbilar, öka fokus på återvinning samt ge energispartips till kunder. BLICC-företagens miljöarbete har under de senaste åren gått från fokusering på företagets egen klimatpåverkan till att sprida arbetet och även få kunder och leverantörer att minska sina utsläpp. 
Min tanke: Flera av de här företagen satsar ju i utvekclngen av innovativa tekniker. För de flesta är det en mycket vktigare del av åtgärderna för miljön än det som raddas upp i pressmeddelandet. Bättre kan Ni skryta med Era insatser, BLICC!