SKF en miljövinnare. Ja, det har jag inte hört mycket om förrän i fredags. Bengt-Olof Hansson är vice president för Corporate Sustainability. Han var bra på Gröna VD-nätverkets möte i Alingsås. Fast SKF har nog mer PR att hämta för sina insatser. På svenska hemsidan hittade jag inget om detta. Jag ljuger inte!

SKF definierar hållbar affärsutveckling: ”En anständig vinst på ett anständigt sätt”. Det är så rart så man blir varm inombords. Särskilt  i dessa tider när ekonomernas luftslott kraschar. Presentationen utgick från bilden.  Bortsett från det färglagda refererar jag nedan i princip presentationen och hemsidan. Mina egna tankar och reflektioner är färglagda. Visst är det för lite tal om miljöinnovation nedan, men en av SKF:s män på mötet lovade att sätta mig i kontakt med rätt person för att kunna informera om det senare. Jag misstänker att storföretagens insatser på detta område lätt kommer i skymundan bland allt annat de gör.

”Hållbarhet är SKF:s nyckel till att bli det företag intressenterna föredrar”. Hållbarhet ska det vara i fyra dimensioner: Affärsutveckling, Miljöomsorg, Medarbetaromsorg och Samhällsomsorg.  Det är ett minimikrav från företagets intressenter att SKF tar ansvar för sina handlingar i sociala och mljöfrågor. Samtidigt ska man kontinuerligt skapa uthålliga vinster. Ja, policies, planer och vackra ord har jag hört till leda. Men Bengt-Olof fick mig faktiskt att tro på honom.

Beyond Zero: Summan av miljöbelastningen ska vara mindre än miljönyttan. Men hallå!!! Det måste den väl alltid ha varit för ett företag som tillverkar kullager.  

För medarbetaromsorg är ett nyckelord en nollvision för arbetsskador. För samhällsomsorg stöder ma fräsnmst firvilliga amarbeten på det lokala palnet i de flesta länder där SKF är. Inte flashigt och PR-inriktat alltså utan praktiskt inriktat på att skapa värden för människor.

Bengt-Olof sade också att vi står inför en revolution.Tidigare har vi haft den industriella revolutionen och IT-revolutionen. Nu står vi inför lågkolsrevolutionen. Han kvalificerade sedan uttalandet genom att säga att förändringen kanske inte blir i samma dimension som de två föregående. Men den kan bli radikal på ett liknande sätt.

Som ett globalt företag är SKF’s policy att arbeta med de högsta normerna i varje land där man arbetar. Ja det är gummiord så jag ryser, men det kan ju faktiskt vara sant på ett bra sätt. SKF tog fram sin första miljöpolicy 1989. Man var ett av de första företagen som publicerade en separat miljörapport från 1984. SKF – gruppen var ett av de första företagen som fick en världsomfattande certifiering enligt ISO 14001. Den omfattade alla tillverkande enheter, logistiktjänster, ingejörsarbeten och tekniska centra. SKF satte en standard som nu blivit ett minimikrav för många kunder.

Externt erkännande har man fått.  2008 valdes SKF för nionde året i följd att vara med i  Dow Jones Sustainability Indexes. SKF valdes från början in i  FTSE4Good Index Series . Det motiverades av arbetet med of Corporate Social Responsibilities.

Slutligen en viktig observation i dessa turbulenta tider. Företaget har klarat sig länge nu. Jag jämför med en observation från American Museum of Finance i New York. Om jag kommer ihåg rätt var det bara ett företag kvar av de som utgjorde grunden för Dow Jones index för över 100 år sedan. 

Jag avslutar med två satser:

  1. Jag har inte självständigt granskat verklighetsförankringen i ovanstående.
  2. Varför skryter inte SKF mera med vad man gör?

 http://www.skf.com/portal/skf/home/sustainability?contentId=509001&lang=en