I dag gläder vi oss åt:

  1. Vår länk FleraSortersEtanol Taurus har rekryterat utvecklingschef
  2. ESBRI firar 5 år Svenskt-Amerikanskt samarbete
  3. Nyhetsbrevet Connect refererar läget för Blueflow för båtmotorer 

Taurus Energy AB har rekryterat Lisbeth Olsson, professor vid institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers som utvecklingschef. Arbetet är en deltidsfunktion inom företaget. Där ingår bland annat teknisk rådgivning och utvärdering av olika patent. Dessutom att identifiera affärsmöjligheter i form av intressanta patent som kan komplettera patentportföljen. Hon tillträder under oktober månad och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

– Jag ser Taurus Energys patentportfölj för att effektivisera utvinningen av etanol från restprodukter av skogs- och jordbruksprodukter som unik. Patentportföljen omfattar både patent omkring pentosjäsning, men också teknologi som förbättrar de svårjästa råvarorna,  säger Lisbeth Olsson.

Nästa steg i Taurus Energys utvecklingsarbete är att pröva företagets teknologi i industriell miljö i SEKABs pilotanläggning i Örnsköldsvik. 

I år arrangerar ESBRI, Näringsdepartementet och U.S. Department of Commerce ”Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum” för femte året i rad. Den 22 och 23 oktober medverkar bland andra näringsminister Maud Olofsson, USAs ambassadör Michael Wood samt svenska och amerikanska affärsänglar, riskkapitalister, experter på kommersialisering och många andra talare. Det är gratis.

Syftet med forumet är att stimulera till tankeutbyte mellan entreprenörer, policymakare, riskkapitalister, studenter, forskare och andra intresserade. Årets teman är cleantech, kommersialisering och tillgång till kapital. Några av de frågor som kommer att diskuteras är:

Hur får jag finansiering till start och tillväxt?
Vilka affärsmöjligheter finns inom cleantech?
Och vad kan Sverige och USA lära varandra om entreprenörskap?

Forumdag 22 oktober
Tid: kl 09.00-18.00 (registrering från 08.30, dagen avslutas med mingel)
Plats: Sheraton Stockholm Hotel

Seminariedag 23 oktober
Tid: kl 09.00-13.00 (registrering från 08.30, dagen avslutas med lunch)
Plats: Sheraton Stockholm Hotel

Observera att alla presentationer är på engelska!

För mer info och registrering, besök: http://www.esbri.se/sweden-us-2008.asp

Blueflow AB startades 2006. Affärsidén väcktes ur behovet av ett enkelt system för bränsleoptimering i motorbåtar. I takt med allt mer stigande bränslepriser ökar behovet av att kunna optimera båtens bränsleförbrukning. Även miljön har mycket att vinna på minskade koldioxidutsläpp. Blueflow löser detta behov genom att kombinera känd teknik på ett nytt innovativt sätt.

”Genom att använda båtförarens egen mobiltelefon som presentationsenhet samtidigt som vi gör systemet helt trådlöst skapar vi ett system som på ett enkelt och lättförståeligt sätt når båtägaren(föraren)”, berättar en av grundarna. Den trådlösa tekniken gör systemet mycket lättinstallerat. Eftersom det går att använda mobiltelefonen behövs ingen dyr presentationsenhet. Praktiska tester har visat att Blueflow-systemet hjälper föraren att spara ca 10-15% bränsle bara genom att optimera förbrukningen. Samtidigt ökar båtens räckvidd med 10-15% och naturligtvis minskar miljöbelastningen med lika mycket.  

Blueflow kom i kontakt med CONNECT under 2006. Man genomgick CONNECTs språngbräda i februari 2007.  Språngbrädans panel bidrog med konkreta råd men även med en portion självförtroende eftersom samtliga i panelen trodde på oss och produkten, i övrigt har vi genom CONNECT fått nya nyttiga kontakter”, fortsätter en annan av grundarna. Läs mer på www.blueflow.se samt www.connectsverige.se ochwww.connectsverige.se/uppsala