Jag talar förstås om tävlingen Miljöinnovation. Efter besöket på finalen i våras har jag flera gånger tänkt skriva mer om den. Tänk bara att redan för 10 år sedan ha inlett arbetet med den!  De flesta miljöinnovationer från småföretag som jag känner till har varit i finalen. Den är en bra tidig kvalitetsstämpel.

Tillsammans med Miljöinnovationstorget är den också en kunskapsbank av stora mått. Bilden är på vår länk Kvalitetsbiokomposit. Den leder till årets finalister Cefibra. Personerna är Filip Banica och Thomas Ohlsson. Gläd Dig åt lite mer om dessa ämnen efter klick här

Naturligtvis är tävlingen Miljöinnovation just miljöinnovatiomernas miljöinnovation. Den ger en stark miljöverifiering i ett ofta mycket tidigt skede. En sådan kvalitetsstämpel kan ha stor betydelse i alla fortsatta kontakter för företaget. Ett antal lysande prisutdelare, som Kungen och Håkan Lans förhöjer effekten. Varje år publicerar man skriften ”Vinnande Idéer” på svenska och ”Winning Ideas” på engelska. Årets versioner finns på http://www.miljoinnovation.se/Material/Files/Pdf/Vinnande+id%c3%a9er+2008 resp. http://www.miljoinnovation.se/Material/Files/Pdf/VI2008ENG+%282%29.pdf Äldre versioner finns hos Miljöforum Halland.

Vid mitt besök till finalen i våras mötte jag en representant för SEB Venture Capital. Han sade att företag i tävlingen egentligen är i ett väl tidigt skede för dem att gå in. Men tävlingen ger en mycket bra bild av vad som är på gång. Det bekräftades vid årets Sustainable Innovation Day. Hans Leghammar har hela tiden lett och utvecklat tävlingen. Han kunde blygsamt konstatera att alla företag som presenterades hade varit i finalen tidigare.

Miljöinnovationstorget leds av Andreas Englund. Där finns bland annat en sökmotor så man kan hitta tidigare finalister i tävlingen efter tema. Temana är samma som våra kategorier av länkar till miljöinnovationer.  Där finns många spännande lösningar som tyvärr ännu inte tagit den marknad de förtjänar. Klicka på Innovationer så hittar Du sökmotorn. Där kan Du också prenumerera på uppdateringar.

Du hittar länkar till tävlingen Miljöinnovation, Miljöinnovationstorget och Miljöforum Halland i länkkategorin Vänner till mig och Miljöinnovation i höger kolumn. 

Cefibra är ett spännande exempel på att senare års innovationer ligger allt närmare marknaden. Den har redan genererat ett stort intresse. Cefibras metod utvecklades vid Chalmers högskola av Antal Boldizar, professor i polymerlära.

Det är nu möjligt att tillverka högpresterande kompositmaterial med ”grön” profil. Metoden gör det möjligt att förse plastmassa med betydligt högre styrka, styvhet och slagseghet. Det görs med fibrer från exempelvis bomull, lin, hampa och gran. Med naturliga fibrer får man ett material vars egenskaper motsvarar glasfiberarmerad plast. Samtidigt reduceras detaljens vikt med 20-30 prodcent. Mängden fossil plast minskas med upp till 50 procent. 

Till skillnad från konventionella plastkompositer kan Cefibras biokomposit antingen återvinnas till nytt biogranulat eller brännas. Även ur arbetsmiljösynpunkt har biokompositen fördelar. Den minskar användningen av giftiga kemikalier. Sådana krävs för att tillverka plastkompositer av t ex glasfiber.

Målmarknaden är fordonsindustrin och att producera stora volymer biogranulat för att ersätta oljebaserade bulkplaster.