Trots rådande marknadsläge har Morphics nyemission blivit fulltecknad. Det känns bra att så många tror på lönsamhet för bra miljölösningar. Mer om Morphic på länken Bränslecelldelvindpropeller i höger kolumn.

Plastisoleringen Ecoprim från Paroc används för att skydda krypgrunder mot fukt och mögel. Den har nu visat sig mycket effektivt hindra markradon från att läcka in i hus. Det visar ny forskning från Chalmers. Företaget Klimatzonen, som jobbar med att skydda byggnader mot fukt, mögelskador och radon, ville testa hur Parocs Ecoprim skyddar mot markradon. Normalt tar jag inte upp forskningsresultat i sig på bloggen. Men när en befintlig produkt visas ha nya egenskaper som förstärker ger en miljöeffekt på dess gamla marknad är det ett glädjande särfall.

Göran Nyman, professor på Chalmers som fick förfrågan, var först skeptisk eftersom radon är en ädelgas och plast släpper igenom ädelgaser. Men han gjorde tester i laboratoriemiljö tillsammans med två studenter. Genom att sätta ett starkt radonpreparat i ena änden av ett rör, sätta olika filter på mitten av röret och mäta radonhalten vid andra änden fick de följande resultat:
Inget filter – 2040 becquerel/kubikmeter luft.
Spånskiva – 1990 becquerel/kubikmeter luft.
Frigolit – 1260 becquerel/kubikmeter luft.
Ecoprim – endast 40 becquerel/kubikmeter luft.

– Det är fantastiskt att det är så stor skillnad på materialen, säger Göran Nyman. Det här resultatet är så spännande och positivt att vi ska fortsätta göra mer utförliga mätningar av plastisoleringen.

Ecoprim är en plastisolering som är ovanligt tät, har mycket god isoleringsförmåga och klarar av stora laster, det vill säga en stor tyngd.
– Det är väldigt roligt att vår plastisolering är så bra, säger Daniel Lindgren, produktchef för Ecoprim. Nu funderar vi, tillsammans med Sveriges tekniska forskningsinstitut, hur vi kan utveckla produkten vidare.

Radon utgör en allvarlig hälsorisk. Gränsvärdet för nybyggda hus ligger på 200 becquerel/kubikmeter luft. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att 450 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder.

En preliminär sammanräkning i Morphic Technologies ABs (”Morphic”) nyemission, i vilken anmälningsperioden avslutades den 13 oktober 2008, visar att cirka 78 procent av de erbjudna aktierna tecknades med och utan stöd av företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande cirka 22 procent av de erbjudna aktierna, tecknas av det konsortium av investerare med vilka Morphic tecknat avtal om emissionsgaranti. Nyemissionen är således fulltecknad och Morphic tillförs cirka 393 miljoner kronor före emissionskostnader.

De som tecknat utan stöd av företrädesrätt kommer tilldelas aktier i enlighet med de principer som beskrivs i det prospekt som upprättats i samband med nyemissionen.

Slutgiltigt teckningsresultat beräknas offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 20 oktober 2008.