I dag är jag glad för ännu ett minne från årets final i tävlingen Miljöinnovation. Om Du vill veta mer än detta inlägg så klicka på vår nya länk: RälsrenoveringFörMiljön. Du hittar den i höger kolumn i kategorin Effektivare Material/Energi. Besök den och klicka på filmer. Då får Du se både tillverkning av en prototyp och testkörning med tåg.

Järnvägar är inte bara bra för miljön. De kan bli ännu bättre. Att byta gammal räls är ett jättejobb.  Anders Sundgren från Rerail ser Du på bilden. I handen håller han en bit av en ny unik tvådelad räls. Huvudet på den utslitna rälsen har frästs ner. På den gamla omfrästa rälsen monteras sedan en ny slitbana fast. Den förses med ett tätskikt och lim mellan de båda komponenterna. 

Den följande texten har jag i princip kopierat ur ”Vinnande Idéer 2008”. Skriften ges ut av tävlignen Miljöinnovation. Du hittar länk i slutet av inlägget.

Rälsen består av ett varmvalsat, härdat stål, som är dubbelt så hårt som vanligt rälsstål och med en fem gånger så hög slagseghet. Metoden innebär att bara en mindre del av rälsen behöver bytas ut.

– Vi byter endast det översta skiktet på rälsen och använder bara 15 procent nytt stål jämfört med ny räls, säger Anders Sundgren, innovatören bakom Rerail. Att bara byta en begränsad del av rälsen är också miljömässigt väldigt intressant.  – Bland det mest koldioxidskapande man kan ägna sig åt är atttillverka stål. Stålet till en kilometer räls skapar ca 240 ton koldioxid vid tillverkningen och lika mycket blir det när rälsen i sin helhet byts ut. Men eftersom man med vår teknik kan ”spara” 85 procent av stålet effektiviserar vi stålanvändningen samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen påtagligt, säger han.

Ytterligare en miljöfördel som den här rälsen har är att den minskar bullernivåerna. Detta genom att innovationen är försedd med ett mellanskikt av polymermaterial och en ljudabsorberande effekt därför kan uppnås. Denna dämpar bullret från rälsen med cirka tio dB(A). Detta har intresserat ett stort antal spårägare, för just ljudet är ett problem med järnvägen. Det gäller inte minst i spårburen trafik i städerna. Billigare underhåll Rerails lösning innebär också att den utslitna rälsen kan renoveras på plats. Den renoverade rälsens slityta har betydligt bättre egenskaper med avseende på slitage och hållfasthet än originalrälsen. Tester visar att den förväntade livslängden bör fördubblas.

Rerail medför därför ett mycket miljömässigt och ekonomiskt sätt att underhålla rälsen. Förutomökad livslängd så minskar eller upphör också behovet av rälsslipning. Att underhållskostnaderna minskar leder till att järnvägens konkurrenskraft ökar och kan därmed göra det lönsamt att flytta transporter från lastbil till tåg, vilket även det leder till miljövinster. Marknadsmässigt är Anders Sundgren optimistisk. Det finns en global världsmarknad för hans innovation och ett intresse att sänka underhållskostnaderna för att få konkurrenskraftigare järnvägstransporter.

Tester har också genomförts på SSAB i Luleå och nya planeras vid testanläggningen för järnvägar, TCI i Pueblo, Colorado, i USA. Målet är att produkten ska nå ut brett på marknaden om cirka tre år. Det är en Miljardmarknad. – Totalt byts det varje år räls för 150-200 miljarder kronor runt om i världen. Det finns därmed en stor marknadspotential för Rerail, säger Anders Sundgren. Källan är på http://www.miljoinnovation.se/Material/Files/Pdf/Vinnande+id%c3%a9er+2008