Det svåraste steget i utvecklingen för miljöinnovationer är ofta att nå en fullskalig demonstration. I går invigdes Sveriges första fullskaliga testanläggning för återvinning av bildäck. Klackarna i taket för vår länk Däckåtervinning, Scandinavian Enviro Systems!!! (SES). Den är byggd av SES i samarbete med återvinningsföretaget Hans Andersson Group. Erik Åsbrink, ordförande i branschföreningen Återvinningsindustrierna fick äran att inviga på Hisingen i Göteborg.Över hela världen konsumeras årligen mer än en miljard bildäck och användningen ökar kraftigt för varje år. Mer än hälften av dessa däck deponeras i stora högar runt i världen, vilka förorenar vår miljö och bidrar till olika sjukdomar. Efter 14 års forskning och tester över hela världen så har nu SES byggt och testkört sin teknologi – att materialåtervinna bildäck – i full skala.

– Vi har utvecklat en teknik som bygger på effektiv förgasning i syrefri miljö med extremt låg energitillgång. Vi återskapar helt enkelt de material som man stoppat in i däcket tidigare, dvs kol, olja, stål och gas där en stor del av den återvunna gasen används för att driva anläggningen, säger Ola Ekman, VD.

Den nya testanläggningen ligger hos Hans Andersson Group på Hisingen, som arbetar med materialåtervinning av papper, kartong, plast, metall och funktionskemikalier på en internationell marknad. Hans Andersson Group har också varit med och finansierat testanläggningen.

– Vi är oerhört imponerade av Scandinavian Enviro Systems arbete med den nya tekniken. För oss känns det strategiskt rätt att investera i något som ligger så nära vår kärnverksamhet, dvs materialåtervinning. Vi jobbar även med andra liknande projekt, bland annat har vi ett samarbete med Swedish LCD-center i Borlänge för att kunna återvinna LCD-skärmar, säger Bengt Andersson, delägare i Hans Andersson Group.

Heder år Hans Andersson Group! http://www.hansandersson.se/ . Det är ett familjeföretag som har återvinningsverksamhet och handel med papper & kartong, plast och metall på en internationell marknad. Deras slogan är ”Med kunskap som främsta styrka.” Den styrkan och lite mod krävs för att satsa i första fullskaleanläggning. 

Däcksåtervinningen sker via pyrolysteknik, där gas blåses genom däck som är inslutna i kärl, utan syretillförsel. Processen leder till att en del av komponenterna förångas medan andra behåller sin fasta form. Det förångade materialet används dels i form av gas tillbaks i processen, dels efter kondensering som olja av olika slag.

Jag tycker det är en underbar innovation som kan glädja många människor. Mina tidigare inlägg om den hittar Du på

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/nagra-av-mannen-bakom-veckans-glada (Några av männen bakom däckade däck) 

http://evolveu.bloggsida.se/bloggen/processen-bakom-veckans-glada-schematiskt (Processen bakom däckade däck)

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/sommar-sommar-sommaaar-mera-om-veckans-glada (Glädjen i däckade däck)

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/dackade-dack-miljoproblem-och-teknisk-losning (miljöproblem och teknisk lösning)

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/dackade-dack-mot-marknaden (Mot marknaden)