Att så mycket händer firar vi med foto från Southern mueseum of flight, Birmingham, Alabama. USAs och världens kvinnor mobiliserade och höll industrin igång under andra världskriget. Vi behöver ett fredligt världskrig mot miljöförstöringen. Men redan händer saker:

Tävlingen miljöinnovation på nätet är nu helt överförd till sajten www.miljoinnovation.se Kolla vår länk i kategoring Vänner till mig och miljöinnovation.

-Det första call for proposals på EU:s Eco Innovation Program drog 134 ansökningar

Morphic kör dubbla nyheter. Läge för resning vid Vänern och samarbete med Schweiziskt företag. Läs mer om Eco Innovation och Morphic genom att klicka här. EU Eco Innovation call: The first Call for proposals closed on 11 September.  A breakdown of the submissions by priority areas shows as follows:

¨      Recycling materials (1/3)

¨      Greening business and smart purchasing (1/4)

¨      Buildings and construction (1/5)

¨      Food and drink sector (~10%)

¨      Other areas (~10%)

The call attracted applications from over 30 European countries – led by Italy and Spain – as well as from third countries, with Turkey in the lead. With 330 Small and Medium-sized Enterprises, representing around 3/4 of all participants, the SME target group was very well represented. The evaluation of the proposals is underway and will end in January 2009. 

Morphics dotterbolag Dynamis AB har tecknat samarbetsavtal med det schweiziska företaget Bachmann-Engineering AG, specialister inom systemintegration, om försäljning av Dynamis produkter på den schweiziska marknaden.

Samarbetsavtalet innebär att Bachmann-Engineering AG marknadsför, säljer och installerar Dynamis SensActive-produkter hos slutkunder, främst företag verksamma inom bil- och träindustrin. SensActive är samlingsnamnet på de patenterade materialhanteringslösningar som utvecklats inom Dynamis AB.

”Detta är det första samarbetsavtal vi tecknar på den internationella marknaden och vi ser det som starten för internationaliseringen av våra unika materialhanteringsprodukter. Schweiz är en spännande marknad på flera sätt. Landet har en betydande kemi- och läkemedelsindustri och de schweiziska underleverantörerna har en unik närhet till bilindustrin i södra Tyskland, säger Anders Reyier, VD för Dynamis AB.

Dynamis har under senaste året installerat ett antal materialhanteringssystem på den svenska marknaden. Dessa utgör nu värdefulla referenser vid lanseringen i Europa.

Revolutionerande teknik inom materialhantering
Dynamis AB ansvarar för Morphic-koncernens verksamhet inom automationsområdet. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför teknik och utrustning för materialhantering och kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Kunderna utgörs av företag inom svensk och internationell verkstadsindustri.

”Vi har nu en familj av system där vi med utrustning för plockning av osorterat gods direkt från pall är marknadsledande”, säger Anders Reyier.

Dynamis metod för plockning av osorterat gods från pall med robot, s.k. Bin Picking, är en av de unika och mycket efterfrågade tillämpningar det egenutvecklade och patenterade SensActive-systemet används till. Andra tillämpningar är palletering och mönsterläggning samt måttanalys för kvalitetssäkring.

Förutom standardprodukter erbjuds även fullständiga anläggningsinstallationer med conveyorsystem och kundanpassade lösningar där så erfordras.

Bachmann-Engineering AG ligger i Zofingen utanför Zürich och arbetar sedan över 30 år med nyckelfärdiga automationslösningar. Företaget arbetar med alla ledande leverantörer och har både egen maskinkonstruktion och programvaruutveckling.

Klart att bygga vid Vänern: Som tidigare meddelats ska Morphic Wind leverera en komplett park med tio stycken verk med en märkeffekt om 3 MW vardera till Vindpark Vänern. Energimyndigheten har utsett området Vindpark Vänern till riksintresse för vindkraft. Byggandet av vindkraftparken som är ett pilotprojekt, sker i samarbete med PEAB och projektet är ett av de största pågående vindkraftprojekten i Sverige och den enda offshore-vindparken i en insjö.

Delarna till de tre första vindkraftverken finns på plats i Värmland och har under en tid varit klara för resning. Till följd av försening av vissa klassificeringsärenden rörande lyftplattformen (WestWind) har dock själva resningen försenats något.

”I samband med klassificeringsärenden rörande lyftplattformen har diskussioner förts med flera av de etablerade klassificeringssällskapen. I och med att lyften klassas som en marin operation har vi nu valt att samarbeta med Den Norske Veritas i slutverifieringen av flytetyget. Detta tar betydligt kortare tid än det omfattande arbetet att erhålla en full fartygsklass. Om vädret tillåter planeras resningen av de första tre verken att påbörjas under vecka 47. Slutleverans är planerad till vecka 35, 2009”, säger Johannes Falk, informationsansvarig för Vindpark Vänern samt IR-chef på Morphic Technologies AB.