Vi hittar möjliga lösningar och gör ansökningar åt Er. Vi informerar och utbildar också. På sajten finns mer information på sidan eu-stöd eller via klick på eu-stöd i etiketter eller kategorier i vänster kolumn. Mer information: Erik Sandström, evolveu@gmail.com