Lördagssol lyser till min glädje över snabbväxande Morphic o snabbstartande Ageratec o Innovationsbron. Klicka här för utdrag ur pressmeddelanden och korta kommentarer till Morphic och Innovationsbron.
Morphics Technologies har fått Deloitte och Svenska Riskkapitalföreningens första pris som Sveriges snabbast växande teknologiföretag. Med en tillväxt på 10 839 procent under de fem senaste åren kvalificerar sig även Morphic till 2008-års uttagning om utmärkelsen Europas snabbast växande företag.
Min kommentar: Tillväxten är alltså ca 150 %/ år. Det är imponerande och lite skrämmande. Det är mycket mer än ledningens procentuella tillväxtprognos för de närmaste åren. Men procentuell tillväxt på låga startsiffror blir ju lätt enorm. Före höstens kursfall trodde inte börsen på ledningens försäljningsprognoser. Då skulle aktien varit mycket dyrare.  
Jonas Eklind, VD och koncernchef, för Morphic Technologies AB säger: ”Vi är mycket glada över utmärkelsen. Vi har totalt, på cirka 24 månader, sålt storskalig vindkraft för mer än 1 miljard kronor.
För tre år sedan omsatte koncernen cirka 39 miljoner kronor och var ett regionalt teknikutvecklingsföretag med bas i Värmland. Sedan dess har koncernen utvecklats snabbt. Idag är vi en global koncern med verksamhet i Japan, Italien, Schweiz, Grekland, Norge och i Sverige. Vi bygger även upp försäljningsverksamhet i USA Korea samt i Kina. I vår tremånadersrapport för innevarande räkenskapsår uppgick koncernens samlade orderstock till cirka 1 021,6 MSEK och offertstocken överstiger 6 miljarder kronor. Vår fortsatta tillväxt förväntas ge skalfördelar och skall ske i kombination med prioritering på lönsamma affärer och kostnadsmedvetenhet”  
 
 
 

 

Regeringen presenterade idag propositionen: ” Ett lyft för forskning och innovation”. Propositionen innehåller ett särskilt innovationspaket där Innovationsbron AB får 50 miljoner årligen under perioden 2009-2011och ytterligare 25 miljoner 2012, för att stötta företag i mycket tidiga skeden med affärsutveckling och såddkapital. Den andra delen i satsningen går till sju universitet och högskolor för att starta så kallade innovationskontor där forskare ska få hjälp med frågor kring kommersialisering, i samarbete med Innovationsbron AB. Innovationspaketet utgör 3 procent av regeringens totala satsning på forskning och innovation.

– ”Av den satsning som sker inom just nyttiggörandet kring affärsutveckling och kommersialisering är vi glada att Innovationsbron får en tydlig roll och 50 procent av satsningen. Dock är det endast 3 procent av den totala propositionen som tillfaller det mycket viktiga området kommersialisering”, säger Peter Strömbäck, VD och koncernchef Innovationsbron AB, i en första kommentar.

Innovationsbron ser mycket positivt på att lärosätena får möjlighet att bygga upp kompetenta organisationer för rådgivning till forskare inom kommersialisering inklusive patentering och licensiering.

– ”Vi är mycket positiva till att regering lyfter fram vikten av kommersialisering och särskilt då lärosätenas möjlighet att bygga upp professionella organisationer för att stimulera forskare till innovationer”.

Kommersialisering av idéer genererar nya företag som i sin tur genererar nya arbetstillfällen. Inte minst i spåren av finanskrisen är det tydligt att Sverige behöver nya tillväxtföretag.

– ”Min uppfattning är därför att 3 procent kortsiktigt är en tillräcklig satsning på kommersialisering. Regeringens satsning är ett steg i rätt riktning. Men vi vet att forskningsresultat inte med automatik blir företag. Det krävs hårt arbete med affärsutveckling och även tillförsel av såddkapital. Regeringens förslag lämnar därför utrymme för ytterligare satsningar”, säger Peter Strömbäck.

Min Kommentar: Hur diplomatisk får man vara. Jag har fortfarande inte läst proppen själv. Men jag fattar inte att man kan kalla det en satsning på forskning och innovation när ynka tre procent ska gå till kommersialisering. Och av detta öronmärks hälften för att gå till utveckling av samverkan med forskare i universitets- och högksolemiljö. Jag undrar ju hur Innovationsbron kan förklara sig nöjda med detta. 

Sweden Technology FAST 50 är en total ranking av Sveriges 50 snabbast växande teknologiföretag. Dessutom finns en särskild kategori, Rising Stars, för företag med kort verksamhetstid, snabb tillväxt och potential att bli morgondagens FAST 50.

– Inflödet till Fast 50 från Rising Stars har minskat. Föregående års yngre företag har uppenbarligen haft svårigheter att behålla en stark tillväxt, säger Tommy Mårtensson, partner på Deloitte.

– Den lägre förnyelsetakten för FAST 50 och en förhållandevis växande andel mogna företag är tecken som oroar på längre sikt. En allt svagare konjunktur dämpar ytterligare en förnyad tillväxt ytterligare under 2008.

Bland Rising Stars hittar jag bara en miljöinnovation. Det är Ageratec. Det startades som ett familjeföretag i Norrköping 1996. Företagets affärsidé är att tillverka och leverera lösningar för biodieselproduktion med en kapacitet på 1 000 till 288 000 liter per dygn. Utrustningen som levereras ska kunna processa rapsfrön hela vägen till biodiesel.

Produktionen sker i moderna verkstäder strax utanför Norrköping med den senaste produktionsteknologin. Ett eget laboratorium för kvalitetskontroll och utveckling finns i anslutning till tillverkningen. 2008 tredubblades tillverkningskapaciteten med en ny verkstad med ett tillhörande större laboratorium. Ageratec har 38 anställda och i oktober 2008 hade 76 anläggningar sålts över hela världen. Företagets största marknader, sett till antalet sålda maskiner, är Sverige, USA och Australien. Kunderna består av lantbrukare, återvinningsbolag, oljebolag, åkerier och olika grupper av finansiärer som vill bli biodieselproducenter. I företagsgruppen ingår även Ageratec LLC i USA, som är verksamma inom försäljning och finansiering av större anläggningar.

Ladda ner undersökningen via www.deloitte.com/se/pressmeddelanden