Nostalgitripp – nästan. För ett ögonblick gick tanken till Orusts klippor. Ut för att ränndörja tidiga sommarmorgnar längs Hermanön ut mot Hermanö huvud. Den underbara känslan av tidig morgon, havets dofter och och enstaka makrillar och torskar. Men fisket har ju blivit mycket sämre sedan 60-talet.

Därför blir jag så glad när Mats Ulmestrands insatser uppmärksammas. Han har tilldelats Kungsfenan TheSwedish Seafood Award 2008 i kategorin Hållbar Fiskenäring. Motivet är hans arbete med utveckling av selektiva redskap. Hans arbete har lett till ett fungerande förvaltningssystem i Västkustens havskräft- och räkfiske. Prissumman är på 200 000 SEK. Klicka här för juryns motivering:

Juryns motivering:
Kungsfenan i kategorin Hållbar Fiskerinäring 2008, tilldelas Mats Ulmestrand, Sverige, för hans framstående och mångåriga insatser för att förbättra fiskemetoder. Prissumman är på 200 000 SEK.Fiskeriforskaren, Mats Ulmestrand, har i sitt arbete på ett enastående sätt förenat biologisk och teknisk kunskap i utvecklingen av fiskredskap. En grundtanke har varit att finna anordningar som redan vid fisket sorterar fångsten efter storlekar och grupper av arter, vilket är den bästa metoden för att förhindra att otillåten och undermålig fisk fångas och behålls i redskapen. En nyckelfråga har varit att kunna demonstrera att selekterande anordningar förbättrar möjligheten för fisk och skaldjur att överleva.

Han är en av de få fiskeriforskare som har ett odelat stort förtroende hos yrkesfiskarna, genom att han tar sig an deras problem på allvar och därvid åstadkommer resultat som är användbara i det verkliga livet. Yrkesfiskarna har genom pristagaren motiverats att själva finna lösningar som ger dem möjlighet att fortsätta att fiska på de bestånd som tål exploatering, vilket också har lett till ett fungerande förvaltningssystem för såväl delar av räk- som kräftfisket.

Enligt Susanne Baden, professor i marin ekologi, Göteborgs Universitet tillika jurymedlem i Kungsfenan, är det nära samarbetet och den ömsesidiga respekten mellan fiskets intressenter som Mats Ulmestrand företräder en förutsättning för smarta lösningar inriktande på hushållning med en begränsad resurs och tycker att Mats Ulmestrand på ett unikt sätt har lyckats med att visa hur vägarna till det framtida samarbetet kan gå.

Länk till Kungsfenans pressmeddelande

http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/kungsfenan-the-swedish-seafood-award-2008-250145