Här följer några bilder och vårt Pressmeddelande om Miljölunch på ELMIA SUBCONTRACTOR. Vidare information om Arsizios aluminiumgrej och NILAs polyesterspecial hittar Du i inläggen nedan om Lättare hållfast aluminium och Formgjuten flexibel polyester. 

Eco Innovation AB bjuder på miljölunch på Elmia 11/11 kl. 13-14. Flera deltagare får personlig inbjudan. Men ett mindre antal kan anmäla sitt intresse via epost till evolveu@gmail.com

Ovan är VD Erik Sandström på Klöverfjällets topp i Norra Borgafjällen. Till en hög klöver vill vi hjälpa miljöinovatörer. Till vänster på Vepanäsklumpens topp i Södra Borgafjällen. Den omgivningen har länge inspirerat miljötankar. Nedan i SMILE-tröjan, för vi vill göra männsikor glada genom hoppet om bra lösningar på miljöproblemen.

 

 

 

Arsizio AB från Göteborg och NILA AB från Nässjö höjer stämningen under lunchen. Båda har tidigare vunnit tävlingen Miljöinnovation.

Arsizios Lättare aluminium profiler med oförändrad hållfasthet är bra för klimatet. Vidare information i inlägget nedan om Lättare hållfast aluminnium.

NILAs Formgjuten flexibel polyester är åtevinningsbar. Den kan ersätta poyluretan. Mer information nedan i inlägget Formgjuten flexible polyester.

Kontakt: Erik Sandström, tel.: 070-2994762 eller epost: evolveu@gmail.com Hemsida: http://evolveu.bloggsida.se/

Eco Innovations slogan är ”Flera glada, Bättre miljö, Pengar åt innovatörerna.”

VD Erik Sandström säger. -Miljöproblemen är för stora för att klaras med myndigheters påbud. Visst kan sådana bidra, men arbetet för en bättre miljö måste bygga på berörda människors egna intresse. Det är som störst när man samtidigt tjänar pengar på det.

Spridning av miljöinnovationer på marknaden ger en bättre miljö. Det kan vara radikala förbättringar eller det kan vara småsaker. Men spridningen sker för att det är lönsamt för kunderna. Miljöeffekten kommer därtill.

En miljöinnovation är ett hopp om en bättre framtid. Chansen till en ny lösning är en glädje i sig. När den bär kommerssiellt så sprids den spontant.

Självklart ska innovatörerna ha betalt för sitt jobb. Men det räcker inte med en idé om en innovation för att få betalt. Normalt behövs långsiktigt utvecklingsarbete som kräver både kapital och organisation.

Erik fortsätter: ”Här är ELMIA subcontractor ett spännande forum.  Det talas mycket om riskkapitalister. Men rätt industriella samarbeten kan vara en väl så bra väg för miljöinnovationer till marknaden. Genom denna miljölunch hoppas vi bidra till att sådana kommer till stånd. Åtminstone ska flera bli glada åt de möjligheter som dessa innovationer erbjuder.”

Eco Innovation AB arbetar för miljöinnovationer och med EU-finansiering. Vi finns i Science Park i Jönköping. Vi driver också bloggen MILJÖINNOVATION på http://evolveu.bloggsida.se/

LÄNK till Pressmeddealnde på Newsdesk: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/miljoelunch-paa-elmia-subcontractor-250336