Rolig nyhet från Ledolight AB. Perfekt med ljus idé till Allhelgona. Ledolight har världspremiär. Det är visserligen bara för benämningen på sin energibesparande ljusteknologi. Genom att förena orden illustration och illumination skapas illuministration.

Patenterad laserteknik gör det möjligt att optimera ljusåtergivningen i akryl. Precisionen i lasern ger upphov till en hög briljans och detaljrikedom i en applikation. Miljönyttan kan kvantifieras. I en rapport kring användandet av elektriska skyltar har Kaliforniens Energikommission räknat med en minskning av energianvändandet med mellan 30-50 procent vid en övergång till lysdioder med bättre möjlighet till ljusstyrning.
 
 
Att döma av hemsidan är Ledosafe den av företagets produkter som kommit längst.Det är den nya generationens nödutrymnings-armatur. Patenterad teknologi skapar hög läsbarhet och den karakteristiska briljansen. Kombinationen lysdioder, laser och optik ger också jämn ljusåtergivning och energibesparande egenskaper.
 
 Ledosafe har ett komplett sortiment av nödutrymningsarmaturer och tillbehör. Produkten är uppdelad i två enheter, pictogram och elenhet, sammanlänkade genom ett flexibelt monteringssystem. Det möjliggör enkel installation i tak såväl som på vägg.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledosafe är utvecklad och tillverkad i Sverige. Produkten gör en kostnadseffektiv investering pga den långa livslängden, låga energiförbrukningen och minskat behov av underhåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Genom att fånga upp ljusenergin från lysdioderna i en ljusbärare, som till exempel akryl, kan vi minska energiförbrukningen samt använda lysdiodens styrka bättre när vi utvecklar produkter, säger Dennis Karlsson som är utvecklingschef på Ledolight.