Visst är det skoj att solenergi utvecklas där vi har mest sol på sommaren. Gällivare PhotoVoltaic AB är ett dotterbolag till Borevind. Man räknar med en kraftigt ökad omsättning 2009. Efterfrågan på företagets solpaneler är stark och GPV ökar därför sin produktion med 50 procent vid årsskiftet och räknar med fortsatt vinstökning.  

 Bakom företagets snabba expansion ligger tecknade intentionsavtal med andra kunder till ett värde av cirka 300 miljoner kronor tillsammans med redan ingångna försäljningsavtal med det tyska företaget SolarWorld. Borevind gör bedömningen att GPV:s omsättning 2009 kommer att uppgå till 850 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 34,7 procent jämfört med prognosen för 2008 på 631 miljoner kronor. 

Den expansion som förutses under 2009 kommer inte att kräva några ytterligare investeringar utöver den utbyggnad av produktionskapaciteten som aviserades under andra kvartalet 2008. Med den beslutade investeringen på 14 miljoner kronor kommer GPV ha ökat sin produktionskapacitet med 50 procent till 45 MW per den 31 december 2008.

– Vi har just nu en mycket stark efterfrågan på GPV:s solcellspaneler, säger Anders Rabbe, tf VD i GPV. Det är glädjande att vi redan nu får möjlighet att utnyttja fabrikens ökade produktionskapacitet.