Vår länk BränslecelldelVindPropeller hittar Du i höger kolumn i länkkategorin Förnyar Energi. Pressmeddelandet genom att klicka här. Morphic erhåller första testorder från Europeisk leverantör till bil- och flygindustrin i ett större bränslecellsprojekt.

Kunden är en underleverantör till bil- och flygindustri som även utvecklar bränsleceller för olika applikationer. Utvecklingsprojektet är uppdelat i flera steg där den första ordern avser modifieringar av en befintlig prototyp. Huvudsakliga faktorer som har varit avgörande vid val av Morphic som leverantör av kunden är potentialen i Morphics produktionsmetod samt dess förmåga att reducera kostnader.

Leverans av den modifierade prototypen kommer att göras i slutet av 2008. I det fall utvärderingen leder till ett tillfredställande och positivt resultat kommer prototypen att fullt ut anpassas för Morphics produktionsmetod.

Med en näst intill obefintlig miljöpåverkan och ett överlägset energiutbyte har bränsleceller potential att ersätta många av dagens energisystem. Användningsområden för bränsleceller innefattar bland annat framdrivning av bilar och bussar, bärbar elektronik, så som datorer och kameror, kraftaggregat för elförsörjning och militära tillämpningar. Morphic har utvecklat en patenterad teknik som gör det möjligt att tillverka väsentliga komponenter till bränsleceller som är avsevärt billigare, snabbare och med högre prestanda än vad som tidigare varit möjligt.