Vi börjar med hoppet. Uttalanden pekar på intresse för både miljön och närmanden mellan länder. Track record som bla. community organiser talar för viljan att engagera människor. Att göra något, inte bara prata. Farorna är vapnen och Demoraternas attityd till frihandel.

Naturligtvis är valet av president historiskt. Besöket vid Martin Luther Kings bilden (MLK) J:r s grav och memeorial i somras berörde mig djupt. Kraften hos tron och viljan att göra det goda är starka drivkrafter. Vid ett tillfälle gick vi in på ”a real dump” – tillhåll för s.k. white trash i Tennesse. En av de jag pratade med sade om Obama: ”He will be shot within a fortnight.” Vart tar USA och världen vägen då?

I sitt Nobeltal sade MLK: ”Jag känner det som om detta pris har tilldelats mig för någonting, som i praktiken ännu inte uppnåtts. Det är en fullmakt att gå ut och arbeta ännu hårdare för det vi tror på.” MLK hamrade vidare på detta tema. Hustrun Coretta Scott bad tyst: ”Förlåt mig Herre om jag är uppfyld av stotlhet ……. att jag är rent av högfärdig. Det känns som om jag kulle gå sönder. Förbarma Dig, Herre”. 3 ½ år senare mördades MLK i Memphis Tennessee. 

I USA hoppas Cleantech companies att valet av Obama och en mer Demokratisk Kongress ska inleda en ny era för förnyeösebar energi och annan grön teknik. Det anses bli lättare att få igenom lagstiftning på detta område. Många gröna VD:ar har uttalat sig positivt om Obama efter valet. Men när någon prisar i s uppenbart egenintresse  är alltid frågan vad det är värt.

Ron Pernick, a principal for Clean Edge sade bla. : ”If you look at Obama’s energy policies, it’s very much a checklist of what many in the cleantech movement would be asking.”

Bland Obamas förslag finns:

  1. Ett program för handel med utsläppsrätter;
  2. Löfteen om 15 miljarder US $ / år till ren energi;
  3. Förslag om en USA standard för förnyelsebar energi. År 2012 skulle USA få 10 % av sin elektricitet från förnyelsebara källor
  4. Förlängning av federala krediter för produktion av förnyelsebar energi i fem år;
  5. Federal standard för förnyelsebar energi. som kräver att USA använder 60 miljarder gallons av biofuels som inte kommer från livsmedelsproduktionen;
  6. Att höja kraven på bränsleekoomi för fordon med 4 %/år.

Bedömare anser också att vissa teman kommer att få exra bra läge för utveckling. Det gäller Clean coal (?finns det), etanol, renover och effektivisera elnäten, miljövänliga byggnader, liksom för förnyelsebar energi och bränsleeffektiva fordon.

Jag har byggt detta inlägg till viss del på Jennifer Khos artikel som Du hittar här: http://www.greentechmedia.com/articles/analysts-call-obama-election-a-win-for-greentech-5118.html