För glädje och affärer

Spara Aluminium       Ersätt Polyuretan

Välkommen till Functional Food på Elmia Subcontractor. Tid 11/11 kl. 13-14. Anmäl Dig till evolveu@gmail.com! Vill Du i stället komma till fika samma dag 15.30 så anmäl det. Inträdet till ELMIA ingår. Vill Du veta mer så klicka här till utdrag ur tidigare inlägg! Arsizio AB från Göteborg och NILA AB från Nässjö höjer stämningen under lunchen. Båda har tidigare vunnit tävlingen Miljöinnovation.

Arsizios Lättare aluminium profiler med oförändrad hållfasthet är bra för klimatet. Vidare information i inlägget nedan om Lättare hållfast aluminnium.

NILAs Formgjuten flexibel polyester är åtevinningsbar. Den kan ersätta poyluretan. Mer information nedan i inlägget Formgjuten flexible polyester.

Eco Innovations slogan är “Flera glada, Bättre miljö, Pengar åt innovatörerna.”

VD Erik Sandström säger. -Miljöproblemen är för stora för att klaras med myndigheters påbud. Visst kan sådana bidra, men arbetet för en bättre miljö måste bygga på berörda människors egna intresse. Det är som störst när man samtidigt tjänar pengar på det.

Spridning av miljöinnovationer på marknaden ger en bättre miljö. Det kan vara radikala förbättringar eller det kan vara småsaker. Men spridningen sker för att det är lönsamt för kunderna. Miljöeffekten kommer därtill.

En miljöinnovation är ett hopp om en bättre framtid. Chansen till en ny lösning är en glädje i sig. När den bär kommerssiellt så sprids den spontant.

Självklart ska innovatörerna ha betalt för sitt jobb. Men det räcker inte med en idé om en innovation för att få betalt. Normalt behövs långsiktigt utvecklingsarbete som kräver både kapital och organisation.

Erik fortsätter: “Här är ELMIA subcontractor ett spännande forum.  Det talas mycket om riskkapitalister. Men rätt industriella samarbeten kan vara en väl så bra väg för miljöinnovationer till marknaden. Genom denna miljölunch hoppas vi bidra till att sådana kommer till stånd. Åtminstone ska flera bli glada åt de möjligheter som dessa innovationer erbjuder.”