Energimyndigheten presenterar marknadsöversikten Investera i Cleantech 2008 på Stockholm Cleantech Venture Day i dag den 11 november. Du hittar en länk till rapporten här. http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2008_19w.pdf/$FILE/ET2008_19w.pdf?OpenElement . Den är egentligen värd min genomgång och ett referat, mn tiden är lite knapp nu. Klicka här för att nå Energimyndighetens Pressmeddelande.

– Den är ett försök att ge kunskap och på det sättet stimulera investeringar i området, säger Anneli Eriksson som är chef för avdelningen Affärsutveckling och kommersialisering hos Energimyndigheten. Vi ger en helhetsbild genom att varva saklig statistik med trender, investeringar och de olika styrmedlens politiska påverkan.

Men med rådande finanskris och inför en djup lågkonjunktur – vem vågar då satsa pengar på unga, innovativa företag med affärsidéer inom miljöteknik på energiområdet? Den plötsliga finansiella oron påverkar på kort sikt alla företag som söker riskvilligt kapital. Om den saken tycks det inte råda något tvivel.

– Men på längre sikt är det inte säkert att just Cleantech-företag drabbas lika mycket som andra sektorer, säger Malin Olofsson, affärsutvecklare på Energimyndigheten, som ansvarar för årets marknadsöversikt, som förstås lägger tonvikten på affärsidéer med tydlig energirelevans – ett område som fått namnet CleantechEnergy.

– Vårt uppdrag att stimulera kommersialisering av svenska Cleantech-bolag är långsiktigt och med det globala engagemang som visas för klimatfrågan har ren miljöteknik framtiden framför sig, säger Anneli Eriksson.