Stockholm Cleantech Business Network initierar nu arbetet med att aktivt stödja samverkan, vilket bidrar till att optimera förutsättningarna för ett gynnsamt tillväxtklimat. Detta ska i sin tur stimulera medlemmarna till att göra bättre affärer och växa till globala exportföretag. Jag fortsätter citera pressmeddelandet nedan.

Inom ramen för Stiftelsen Electrum med dess två dotterbolag Kista Science City AB och Stockholm Innovation & Growth (STING), drivs sedan år 2000 en framgångsrik och internationellt erkänd modell för tillväxt och klustring av teknikintensiv forskning och företagande inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i Kista Science City. Best practices, en stark förankring och nära samverkan mellan etablerat näringsliv, forskningen, akademi och Stockholm stad gör Kista Science City till ett naturligt val av avsändare för initiativet till Stockholm Cleantech Business Network.

Bakom initiativet står Kista Science City AB (huvudman för projektet), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm stad – Stockholm Business Region och Stockholm Innovation & Growth (STING). Samarbetspartners idag är Stockholms Miljöteknikcenter (SMTC) och Sweden Greentech Building.

– Stockholm är redan idag ledande vad gäller forskning och innovativt företagande inom cleantech men det har fram till nu saknats en naturlig plattform och samlingsarena för nätverkande och samverkan för just småföretag med spjutspetsteknik, tillväxtambitioner och exportfokus. Genom Stockholm Cleantech Business Network sker nu en samlad satsning för att skapa ett världsledande kluster inom framtidsbranschen energi- och miljöteknik, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m).

– KTH har världsledande forskning inom energi- och miljöteknik. Stockholm Cleantech Business Network blir ett utmärkt stöd för att forskningsresultaten i än högre grad ska kunna leda till kommersiella tillämpningar, säger Peter Gudmundsson, Rektor KTH.

– Jag märker redan ett mycket stort intresse trots att vi nu är i inledningsskedet. Det finns ett sug efter en bra plattform för gynnsamma samarbeten där man tänker affärsmässigt och globalt,
säger Aaron Kaplan, Kista Science City AB – verksamhetschef för klustersatsningen.

Mer om StockholmCleantech Venture Day
http://www.stockholminnovation.com/cleantech

Mer om Kista Science Citys cleantecharbete
http://www.kista.com/stockholm_cleantech_business_network