Ideella organisationer blir allt viktigare för miljöinnovationer. SNF medverkar i European Environmental Bureaus skrivelse till EU:s ledare. Sveriges Kristna råd satsar på klimatet 16-23 november för kampanjen Kyrkornas Globala vecka. Temat heter ”Skapelsefeber”. Men i det digra innehållet återstår ännu att ta upp miljöinnovationer. Jag skickar en epost med en undring, får vi se om de har något på gång.

STING tilldelade MANTEX Cleantech of the Year Award (bilden). Jag letade på google men hittade ingen länk till företagets sajt.

SNF är med i världens största miljöorganisation EEB. (European Environmental Bureau) Den ”skriver i ett brev till Frankrikes president och EU:s ordförande Sarkozy att när EU:s ledare samlas denna vecka för att diskutera finanskrisen bör de diskuterar lösningar som även hjälper till att lösa den miljökris som världen står inför. Brevet är undertecknat av EEB:s ordförande Mikael Karlsson och generalsekreterare John Hontelez”

”I brevet skriver EEB att naturens resurser liksom de monetära har utsatts för kortsiktig profit och girighet. ” ……” EEB lämnar i brevet flera förslag på åtgärder” …. Där ingår ……
· ”Att de skattepengar som nu används för investeringar som ska stimulera ekonomin används till att stimulera utvecklingen av miljövänlig teknik t.ex. inom energi-, transport-, bostads- och jordbrukssektorerna.” Här följer utdrag ur brevet:

”Government spending for innovative projects which contribute to sustainability without a shadow of doubt

As many governments are now prepared to spend large sums of tax payers’ money to counter expected economic decline and job losses, there should be conditionality to this support. This should also apply to the suggested acceleration of cohesion funds and investments in energy and transport networks as announced by the European Commission last week. We ask you to use public money investments primarily for larger scale application of already available sustainable innovations in all major sectors such as energy, transport, housing and agriculture. Implementation of green public procurement should be accelerated to boost innovative businesses and jobs. In addition, capital for green innovative investments made by the private sector and consumers could be more easily available and relatively cheaper. The economic crisis should not be an excuse to protect unsustainably operating sectors, but should be seen as an opportunity for renewal and eco-innovation. The long overdue reform of environmentally harmful subsidies can help contribute the needed funding.”

”Reduce labour costs, increase the cost of resources and stimulate green consumption

Other measures …. When you consider encouraging consumer demand through the fiscal system or subsidies, please focus on tax cuts for green investments and green and socially produced products that help consumers save energy, deliver social progress as well as protect health and environment and thus provide a double dividend to individuals and society as a whole. The French bonus-malus system, which has boosted demand for cleaner cars, is a simple, successful example that can be extended to address many other products. The European Commission has announced it will work on such solutions and we will be happy to share our knowledge and experience on these issues.”

Läs hela brevet: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/financial_institutions_letter.pdf

Mantex AB tog hem titeln ”Cleantech of the Year Award” och 100 000 kronor under årets Stockholm Cleantech Venture Day den 11 november. Bolaget anses därmed vara det mest lovande av dagens 23 utvalda cleantechbolag, med starkast förutsättningar att bli ett stort svenskt exportföretag.

”Utmärkelsen Cleantech of the Year Award var verkligen överraskande eftersom konkurrensen var så hård. Men naturligtvis är det oerhört betydelsefullt för oss. Uppmärksamheten som priset ger underlättar vår långsiktiga kapitalanskaffning genom att tydligt visa att fler tror på våra idéer och produkter.”, säger Erik Odén, Mantex AB.

Mantex AB har utvecklat effektiva mätinstrument för föroreningar och innehåll i biomaterial för processindustrin. Med dessa instrument möjliggörs att en större del av energin i biobränsle kan tas tillvara i kraft- och värmeverk samt att papper kan tillverkas med mindre energikonsumtion. Produkten har utvecklats tillsammans med den första kunden; skogsindustrikoncernen Holmen.

”Juryns motivering till utmärkelsen ”Cleantech of the Year Award”:
”The winner has an innovative and patented product that drastically reduces the customers energy consumtion at a low investment cost. They are addressing a clear and large international market with an attractive business model, Their first customer, who co-financed the first product, is known to be one of the most cost conscious companies in Sweden.””

Stockholm Cleantech Venture Day bar en mycket internationell prägel och bland deltagarna fanns bland andra den amerikanska ambassadören Michael Wood, Mads Kjaer, CEO för danska MyC4, samt Paul van Aalst, Director E+Co Europe. Dagen fylldes av möten mellan internationella investerare och lovande, unga svenska cleantechbolag, där NordIQ AB var ett av företagen som väckte amerikanskt intresse.”

Vår länk SmartKundStyrdFjärrvärme i kategorin Effektivare material/energi uppmärksammades: ”NordIQ är ett av fem bolag som verkar extra intressant för mig. Men överlag är jag imponerad över kvalitén som samtliga utställare har visat upp under sina presentationer. Den svenska cleantechsektorn ligger mycket långt fram jämfört med den amerikanska”, säger Edward Andrle, privat investerare från Minnesota, USA.

Under eventet presenterade även Martin Gavelius, Director Öhrling PricewaterhouseCoopers, en ny rapport om det svenska riskkapitalets syn på Cleantech. Rapporten visade bland annat att den nuvarande finanskrisen inte påverkar cleantechområdet nämnvärt och att merparten av de tillfrågade (64 procent) redan har, eller kommer inom kort att investera i branschen.