I Gjuteriföreningens stora designtävling har de fem finalisterna fått visa upp sig under denna vecka på Elmia Subcontractor. Förstapristagaren i  klassen ”Konstruktion” är Nemak Sweden AB för en nyutvecklad länkarm till personbil.

Motiveringen: ”En nyutvecklad gjuten länkarm som ersätter tidigare använd plåt. En länkarm är vad hjulen i bilen sitter fast i. Den gjutna armen aluminium har lägre vikt än tidigare svetskonstruktioner. Det ger lägre emissioner och bättre bränsleekonomi. Gjutningen ger också elegantare utformning. Den klarar också högre krav än tidigare konstruktion.” Priset är på 100 000 kr.

Jag pratade lite med Nemaks Anders Wickberg. Den här länkarmen kan  gjutas i Aluminium. Det gör att bilarna kan göras 2 kg lättare. Det kanske inte låter så mycket för gemene man. Men ser vi till potentialen för klimatpåverkan i världens bilpark är det oerhört mycket.

 I klassen ”Konstruktion” finns två hedersomnämnanden, som belönas med 10 000 kr vardera.

Husqvarna AB för en Röjsåg/Trimmer. ”Genom att utnyttja avancerad gjuteriteknik har man kunnat lansera en ny generation röjsågar med lång livslängd, extremt bra effekt/viktförhållande och unikt låga emissioner.” Effekt/viktförhållandet minskar belastningen på den som gör jobbet. Bristen på röjning i skogen är ett av våra stora ”glömda” miljöproblem. Ett litet bidrag i rätt riktning! 

 

LP Pressgjuteri och Vallsjö Verktyg AB för löpare till blixtlås. Den nya uppfinningen gör det möjligt att enkelt laga trasiga blixtlås med en zinkgjuten löpare. Därmed kan man rädda värdefulla produkter från kassation.”. Tänk så många jackor som nu kan fortsätta användas. Vad skönt att slippa gamla jackor som blir hängande någonstans för att de fortfarande är ”bra”, när blixtlåset gett sig.