Citronsyran är en viktig del av flamskyddsmedlet Apyrum. I veckan kom information om höjdarnas höjdare för denna miljöinnovation. Den marknadsförs av börsnoterade Deflamo AB. Vår länk BioNedbrytFlamskydd hittar Du i kategorin Gift:Ersätt/minska  höger kolumn. Bilden är från Deflamos hemsida. Vi saxar ur Pressmeddelandet och hoppas Du blir glad. Klicka här för mer information.

– För DEFLAMO är detta ett kommersiellt genombrott, säger Fredrik Westin, VD i DEFLAMO. Även om det återstår en del arbete med optimering av process, lim och mängd flamskydd samt provning så ser det ut som en första produkt med ”Apyrum Inside” är på väg till marknaden inom kort. Vi får nu ett kvitto på att Apyrum efter flera års utvecklingsarbete fungerar i storskalig industriproduktion som ett effektivt flamskyddsmedel.

2005 kontaktades DEFLAMO av en global tillverkare av byggmaterial. Behovet var att tillverka en vägg- och takpanel som uppfyller de nya striktare europeiska brandkraven, Euroklass B. Produkten är profilerad som en naturlig produkt och baseras på naturmaterial. Behovet att hitta ett miljövänligt flamskyddsmedel var klart uttalat.

För att lösa problemet från grunden inleddes ett samarbete mellan DEFLAMO och KARLIT, för att framställa den nya MDF-skivan. MDF är en förkortning av Medium Density Fiberboard. Träfiberskivor, speciellt MDF-skivor, används vid tillverkning av köksluckor, möbler och inredningar samt av byggindustri över hela världen. Utvecklingsarbetet har nått de uppsatta målen och en serie optimeringsförsök görs under de närmaste månaderna. Målsättningen är att kunna fatta beslut om produktion i början av 2009.

KARLIT har genomfört fullskaliga tillverkningsprov som visar att de nya striktare kraven kan uppnås. Kompletterande optimeringsförsök ska genomföras under de närmaste månaderna som ska ligga till grund för produktionsbeslut. Målsättningen är att kunna leverera en flamskyddad MDF-skiva under 2009 till byggmaterialtillverkaren.

Produkten är unik och tillför marknaden en ny typ av MDF-skiva som uppfyller allt hårdare krav vad gäller utsläpp, arbetsmiljö och säkerhet, med bibehållna mekaniska egenskaper. Att kunna uppnå Euroklass B vad gäller flamskydd med bibehållen miljöprofil har tidigare varit en olöst fråga. Kombinationen av KARLITs högkvalitativa produktion med bla ren, ny fiber och lågemissionslim och DEFLAMOs flamskyddsmedel Apyrum löser detta.

– Genom den nya produkten stärker vi inte bara vår konkurrenskraft, utan även den nordiska träindustrins, säger KARLITs VD, Peter Hillbom. Genom en målinriktad produktutveckling inom både, process, lim och flamskydd utvecklar vi en unik produkt som höjer vårt förädlingsvärde, ökar KARLITs konkurrenskraft och samtidigt öppnar upp nya marknader för oss.

– Vi önskade oss en miljövänlig produkt som klarar marknadens och myndigheternas högt ställda krav, fortsätter Peter Hillbom. Vi har nu lyckats sänka formaldehydhalten markant, samtidigt som samarbetet med DEFLAMO gör att vi kommer att klara höga brandkrav utan den negativa miljöpåverkan som finns med de traditionella flamskyddsmedlen.

Tidgare inlägg om Deflamo på:

Det brinner – ta en citron: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/det-brinner-ta-en-citron-och-bli-glad-pa-mandag

Nytt börshem för Deflamo: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/nytt-borshem-for-miljoinnovationen-deflamo

DEFLAMO utvecklar, producerar och marknadsför ett miljövänligt flamskyddsmedel som efterliknar människokroppens sätt att kontrollera energi och värme. Vi samarbetar i dag med över 60 multinationella industriföretag inom flera olika områden såsom plast, kemi, papper, trä, transport med mera avseende applikationsutveckling. Vår produkt, Apyrum, kommer att ersätta farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och fosfatestrar med ämnen som är en del av den mänskliga metabolismen och som är livsmedelsklassade. DEFLAMO står inför ett betydande industriellt genombrott och planerar att etablera en tillverkningsanläggning under 2009.

Karlit AB är moderbolaget i Karlit Group som även innefattar de möbeltillverkande företagen Kadax och Daxdoor med en sammanlagd omsättning på ca 600MSEK och ca 250 medarbetare.
Karlits MDF tillverkas i Karlholmsbruk i Norduppland. Produkten består huvudsakligen av ren barrträflis från Mellansveriges skogar och håller en erkänt hög och jämn kvalitet vilket uppskattas av industriella kunder i Norden och Baltikum. Trots karaktären av processindustri tillåter Karlits produktionsapparat långtgående anpassningar till kundspecifika krav, något som underlättat även i samarbetet med Deflamo.