Det är en sajt som byger på konceptet Open Innovation. Gratis! Det liknar vår gamla vän och länk Idébanken. Precis som i arbetet för miljöinnvationer bygger man då på en ideell inställning, generositet och dialog. Jag har lagt länken i kategorin Vänner till mig och Miljöinnovation långt ner i höger kolumn. Jag önskar lycka till och föreslår Du testar dem.