På Gustaf Adolfs-dagen roade jag mig kungligt. Konferens på Kungliga Skogs- Och Lantbruksakademin. ”Teknikutveckling och Innovationssystem – Hur skapar vi Skogsbrukets Silicon Valley?”

Ett av huvudnumren var utvecklingen av EL-forest som Du ser på bilden från hemsidan.  Ett annat var en rapport från Silicon Valley. Klicka här om Du vill veta mer och också se mina förslag.

 Naturligtvis kan jag bara ge valda glimtar. För Dig som inte är i branschen är ett viktigt perspektiv den oerhörda utgiftsrationalisering som skett sedan 50-talet. För några år sedan talade vi om en halveringstid på tolv år för svensk skoglig personal. Sedan 50-talet! En maskinförare i en skördare fattar lika många beslut/minut som en JAS-pilot. Och detta under en hel arbetsdag. Nu är målet till 2020 50 % högre produktivitet, lägre bränsleåtgång och mindre påverkan på miljön. Läge att prata!!!

Sten Frohm, Södra berättade att man arbetat systematiskt med nya idéer. Inom Södra Skog har man tagit fram 2000 nya idéer och implementerat 600 st.

Erik Normark, Holmen berättade om PPR-metoden. Man var rejält missnöjd med existerande metoder. Så satte man upp en kravspec. och körde igång utvecklingen PPR= Pang På Rödbetan. Star pot har nu blivit det dominerande plantodlingssystemet i svenks skogsbruk. Han berättade också om flera satsningar som inte nått ända fram.

Jerker karlsson, SCA lyfte frambehovet av innovation för skogsbränslen. Det är ännu en omogen verksamhet. Här finns mycket att göra. Det är en skrymmande produkt med lågt värde. Flödet från skgoen är komplicerat pga ojämn förbrukning, behov av torkning och risk för nedbrytning. FoU- satsningen bör fokusera på de lättast gripbara volymerna. Det är främst stubbar, men öven grenar och toppar.

Jag lämnade ett förberett bidrag. Jag referarde tävlingen Miljöinnovations 8 rent skogliga finalister. Jag hade räknat ill 214 finalister totalt. Av dessa berörde 16 den vidare förädlingen av skogens produkter. Dessuotm var fyra stycken teknloiger som kanske kan bli spännande för skogsbruket.  Dessutom  föreslog jag följande åtgärder:

  1. Skapa ett stödjande ramverk för externa innovationer.
  2. Arbeta särskilt med de praktiskt verksamma, entreprenörer, skogsbönder och skogsarbetare.
  3. Informera och stimulera uppfinnare.
  4. Använd tävlingar
  5. Använd Landsbygdsutvecklingsprogrammet

I den efterföljande diskussionen drog jag mig till minnes en erfarenhet från studietiden på 70-talet. Jag lyfte frågan om vi inte har möjlighet att öka intäkterna. Dåförtiden kunde man i vissa avverkningar uppnå stora förbättringar av resultatet  genom god aptering. Våra ledande experter svarade att 10 kanske rent av 20 % av potentiellt virkesvärde går förlorat i hanteringen mellan skogen och industrin. Det där fördelar sig mellan olika sorters avverkningar. Man kan före avverkning se om det finns stor risk att förlora virkesvärde i den. För vissa avverkningar går alltså stora delar av virkes värdet förlorat i hanteringen av virket.