Säffleföretaget UMV Coating Systems tog hem första pris för bästa innovation– The Gold Award Innovation Price vid ATIP konferensen i Bordeaux i Frankrike! Innovationen är det nya bestrykningselementet INVO® Tip. Till vänster se Du en bestrykningsmaskin. Till höger se Du bestrykningselemenet INVO® Tip.

 SkogForsk ordnar konferensen Tekno 08 19-20 novvember. Läs mer om båda nyheterna nedan

Det patenterade bestrykningselementet, INVO® Tip, ger en utmärkt fibertäckning och tryck kvalité för kartong och papper, i kombination med möjligheter till energibesparingar och produktionsökningar. De skryter inte med att det är en miljöinnovation. Men så vitt jag fattar är det en betydande sådan.  Förutom energibesparingen kan man minska bestrykningsmaterialet med 20-35 %. Minskad materialåtgång är i sig en miljövinst. Jag gissar att sånt där bestrykningsmaterial innehåller en del mindre önskvärda kemialier. I så fall är det ju ännu bättre.  

Den franska organisationen, ATIP, grundades 1947 av pappersmakare som ville ha tillgång till nya innovationer som utvecklades I Frankrike och resten av världen.

Med rätt val kan skogsbruket minska bränsleförbrukningen, undvika markskador och förbättra arbetsmiljön. Det gäller alltså att införa miljöinnovaitoner i praktisk drift hos flera företag.  Skogforsks konferens 19-20 november, TEKNIK08 i Bålsta har temat smartare val.

– Det finns alltid olika val att göra och dessa påverkar utvecklingen. Man kan till exempel välja mellan olika handlingsalternativ. Man kan också välja mellan att göra något och att inte göra något alls, säger Magnus Thor, Skogforsk. På TEKNIK08 får deltagarna bland annat se vilka konsekvenser valet av olika maskinsystem ger. – Vi har ett simuleringsverktyg som i ett givet bestånd kan beräkna vad de olika systemen kostar och hur mycket diesel de förbrukar, säger Isabelle Bergkvist, Skogforsk.

Förutom en hel del intressanta föredrag från Skogforsk har också externa inspiratörer bjudits in till konferensen. Roger Asserståhl, med 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom skogsindustrin, pratar om skogsbrukets historiska val, Erland Svensson, FOI, visar vilka likheter det finns mellan stridspiloter och skogsmaskinförare och Ines Lopes, förbundskapten för herrlandslaget i rullstolsbasket, pratar om vikten av att i en organisation få alla att jobba för varandra som ett lag.

Mer info på www.skogforsk.se/teknik08

Länkar till Pressmeddealnden: http://www.newsdesk.se/pressroom/skogforsk/pressrelease/view/skogsbrukets-val-avgoer-framtiden-254137

http://www.newsdesk.se/pressroom/paperprovince/pressrelease/view/veckans-nyhetsbrev-w0846-fraan-the-paper-province-254297