Våra börsjättar brukar ju inte prata så mycket om sina miljöinnovationer. Men Alfa Laval gjorde på sin kapitalmarknadsdag ett lysande undantag. Bilden är från deras wwwsida för marin- och dieselapplikationer. Tala om att stäva mot framtiden!

Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval motiverade: ”Alfa Laval är diversifierat genom många olika kundsegment, stark och bred närvaro, såväl geografiskt som applikationsmässigt”.  Nedan ger jag ett längre citat ur Alfa Lavals pressmeddelande med enstaka personliga ändringar. Dessa påverkar inte betydelsen och jag sätter inte ut citationstecken.

 Bolaget fokuserade de strukturella förändringar som påverkar och driver efterfrågan inom olika industrier, med specifikt fokus på BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). På tre av dessa fyra marknader valde man att gå närmare in på betydelsen av olika miljöinnovationer.  Ökad globalisering, förbättrad levnadsstandard, högre miljökrav och större efterfrågan på energi är fyra faktorer som förväntas påverka etanol-, raffinaderi-, livsmedels- och marinindustrin.

Brasilien – etanol
Brasilien är världens största exportör och näst största producent av etanol. Marknaden förväntas fortsätta växa i takt med att efterfrågan ökar och miljökraven skärps. Alfa Laval har en stark position inom etanol och är en ledande leverantör av värmeväxlare och separatorer till den brasilianska etanolindustrin.

Marknaden för etanol växer kraftigt eftersom ren etanol eller etanol blandad med bensin är det främsta bränslet för landets bilar. Tillväxten förväntas fortsätta även de närmaste åren. I Brasilien finns det planer på en omfattande utbyggnad av antalet etanolanläggningar.

Skärpta miljökrav och politiska beslut har stimulerat forskning och utveckling. Det gäller nya versioner av biobränslen, såsom cellulosabaserad etanol och biodiesel. Processtekniken är under ständig utveckling och Alfa Laval är med i många projekt inom området.

Torbjörn Westberg, produktcenterchef för separatorsystem, presenterade den nya modulbaserade separatorn som kommer att lanseras i början av nästa år. ”Etanol-, eller snarare hela biobränsleindustrin, letar hela tiden efter effektivare processlösningar. Vi har märkt ett stort intresse för vår senaste separator som kan minska energiförbrukningen med upp till 30%.

Ryssland – raffinaderi
Energisektorn spelar en avgörande roll för Rysslands ekonomi. Men energiindustrin, som till största delen härstammar från sovjettiden, är i skriande behov av modernisering och upprustning. Omfattande satsningar på landets många oljeraffinaderier är i full gång.

Ryssland är världens näst största oljeproducent (efter Saudiarabien) och har över 30 stora raffinaderier runt om i landet. De fem största oljebolagen i Ryssland (Rosneft, Lukoil, TNK-BP, Surgutneftegaz och Gazprom) står för 80% av landets oljeproduktion – och samtliga är kunder till Alfa Laval.

Det byggs få nya raffinaderier i Ryssland idag. Sedan ett par år har man istället satsat på att effektivisera produktionen och uppgradera de befintliga anläggningarna. Alfa Laval har den tekniska kompetens och de effektiva produkter som krävs för att medverka till detta teknikskifte.

En av dessa produkter för raffinaderiindustrin är den nya och extra kraftfulla kompakta värmeväxlaren, Alfa Laval Compabloc ”XL”, som kommer att lanseras i början av 2009. Maryne Lemvik, produktcenterchef för lödda värmeväxlare, förklarade fördelarna: ”Genom att byta ut de traditionella tubvärmeväxlarna mot Alfa Lavals kompakta plattvärmeväxlare kan ett raffinaderi minska sin energiförbrukning och samtidigt sänka sina koldioxidutsläpp med 30 000 ton per år. Återbetalningstiden för en sådan investering är runt 6 månader.”

Kina – marinindustri
Kina har en av världens största varvsindustrier. Sett till antal byggda fartyg är Kina nummer ett. Denna position förväntas förstärkas ytterligare. 2010 beräknas var tredje fartyg komma från Kina. Alfa Laval har en stark position på marinmarknaden, tre av fyra oceangående fartyg har Alfa Laval utrustning ombord.

Energibesparingar har länge varit en drivande faktor för marinindustrin. Nu blir miljöaspekten allt viktigare. Från att under lång tid varit befriad från många av de hårda miljökrav och begränsningar som kännetecknar landbaserad transport kommer nu allt fler lagar och direktiv från IMO i syfte att begränsa miljöeffekterna av sjötransporter.

Alfa Laval har utvecklat ett antal marina miljöprodukter, bland annat tre lösningar under paraplyet ”Alfa Laval Pure Thinking”:

  1. Pure Ballast – den första kemikaliefria IMO-certifierade lösningen för rening av barlastvatten.
  2. PureBilge – separator som renar oljeblandat spillvatten i maskinrummen till långt under den nivå som regelverket kräver.
  3. PureVent – separator som renar och återanvänder de oljerika vevhusgaserna från fartygens dieselmotorer.

På kapitalmarknadsdagen presenterades en av de senaste produkterna för marinindustrin, färskvattengeneratorn Alfa Laval Aqua vilken lanserades i september i år. ”Alfa Laval Aqua använder bara hälften så mycket havsvatten som andra generatorer för att producera samma mängd färskvatten. Det leder i sin tur till att vi kan minska storleken på pumparna, vilket därmed resulterar i energibesparingar och lägre koldioxidutsläpp”, sa Peter Carlberg ansvarig för kundsegmentet Marin & Diesel inom Alfa Laval.

Företagsinformation Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nordiska Börsen, Nordic Large Cap, hade 2007 en omsättning på cirka 25 miljarder kronor och har 12 000 anställda.

Vidare information på www.alfalaval.com