Borevind gör en garanterad nyemission. Det är roligt att pengar även i detta läge prioriteras för miljöinnovation. I stället gläder vi oss åt Borevind och lite bilder från deras hemsida.

Den första bilden är från Storrun, en av de investeringar som nyemmissionen finansierar. Borevind har  utnyttjat sin option om att teckna 20 procent av aktierna i vindkraftsparken Storrun Vindkraft. ”Storruns vindkraftprojekt är beläget ca 150 km nordväst om Östersund, i Krokoms kommun i Jämtlands län. Vindkraftverken kommer att placeras på fjället nära en 220 kV stamnätslinje samt en vattenkraftstation. Projektet kommer att bestå av 12 vindkraftverk på 2,5 MW vardera, vilket ger en total installerad effekt på 30 MW.”… ”Det är anläggningen av en väg upp till området som står först på planeringen. I takt med att vägen dras fram kommer fundamenten att anläggas på de olika platserna.”

Den fjortonde november genomfördes en simulering av transport av torn till vindkraftverken. En lastbil utan last har kört nästan alla väger på platsen. Meningen med en sådan körning är att fastlägga eventuella ändringar eller förbättringar av vägarna innan den verkliga transporten ska ske sommaren 2009. Vägbygget blev lite försenat, men det verkar som om tidsplanen kan hålla med anläggning av 6 fundament 2008 och 6 st. 2009. Driftstart planeras till 2009.

Det andra köpet som emissionen finansierar gäller majoriteten i ett av Sveriges ledande solenergiföretag, solpanelstillverkaren GPV, Gällivare PhotoVoltaic AB i Gällivare. GPV har en omsättning på cirka en halv miljard kronor och 70 anställda. Borevind köper 65 % av företaget av den börsnoterade solenergikoncernen SolarWorld AG i Tyskland.