I veckan kom en SOU på 708 sidor. Den går att utveckla. Så här inleder Regeringen sitt Pressmeddelande: ”Enligt EG-direktivet om energieffektivisering (2006/32/EG) ska medlemsstaterna effektivisera energianvändningen med minst 9 procent till år 2016. Det klarar Sverige. Men det finns starka skäl att gå längre. Potentialen för lönsamma effektiviseringar är mycket större än så. Med rimliga åtgärder kan Sverige energieffektivisera 14 procent, dvs. 50 TWh, till 2016. Det är lönsamt både för samhället och medborgarna.”

Det är många bra förslag. Men perspektivet bör utvecklas. Nu gäller det att spänna bågen. Vi firar med en blid från Kornhamnstorg i Stockholm. Det gäller framförallt att ta tillvara och utveckla miljöinnovationer.  Vi presenterar i dag Tio Framläxor till Regeringen. Det är tio gratislänkar från vår sajt. De visar att miljöinnovationer kan göra mycket. Det finns underutnyttjade sådana. Och det kommer hela tiden nya. Klicka och njut!:

 1. Körutsläppsmjukvara
  Drivecs datorbaserade system för ekonomikörning.
 2. EnergiSparTakKylaFotVärme
  Rehacts Uppvärmingssystem med speciell AXE värmeväxlare, takkyla, golvvärme och värmeåtervinning av från luft.
 3. AluminiumLättviktsProfil
  Arsizios metod kan göra konstruktioner i Aluminium lättare med oförändrad hållfasthet. Det sänker vikten och därme bränsneåtgången för transporter
 4. EnergisnålLuftkonditioner
  Air to Air har en värmeväxlare för temperatur- och fuktväxling. Det gör att energibehovet för luftkonditionering minskas väsentligt.
 5. LaststyrningFjärrfärmenät
  NODA har en agentteknologi som utför laststyrning i fjärrvärmenät.
 6. SmartKundStyrdFjärrvärme
  NordiQ har tagit fram en abonnentstyrd fjärrvärmecentral med teknik från fordons- o telekomindustrin sänker energibehovet 10-20 %
 7. VärmeAnpassandeGlasrutor
  Chromogenics har en elektrisk anpassning av värme och ljus genom fönster
 8. StyrtVariabeltVentilationsSystem
  Lindinvent har utvecklat en ventilationslösning som på ett energi-och kostnadseffektivt sätt åstadkommer individuellt anpassat klimat för varje rum.
 9. EnergiSnålVäxthusLampa
  Heilospectras High Brightness Light Emitting Diode lampa ”HB-LED” ger en effektivare tillväxt av plantor. Lampans innovativa teknik och dess hållbarhet ger mycket mer energieffektiv odling och har en större mångsidighet än tidigare lampor.
 10. FjärrvärmeKulvert
  Med ett nytt sätt att isolera sänker man värmeförlusterna i distributionsnätet. Man minimerar därmed onödig miljöbelastning och höga framtida driftkostnader.