Jag refererade tidigare i dag Taurus Energys Pressmeddelande om samarbetsavtalet med SEKAB. I går kom också ett Pressmeddelande från Svalner Skatt & Transaktion. Jag har i dag talat med dess representant i frågan, Anders Thomasson. I Pressmeddelandet dementerar ett antal forskare med Bärbel Hahn Hägerdal (bilden) i spetsen sitt samröre med Taurus Energy. Där står också att de inte fått betalt. I så fall förstår jag inte hur Taurus Energy kan påstå att de har patenten. Någon som kan detta?  

Det ligger förstås nära till hands att säga att det bara är ett utslag av den gamla vanliga forskarattityden : Forska mera!!! Hur som helst, så är Pressmeddelandet en pusselbit för att rätt förstå potentialen i Taurus Energy. Därför väljer jag att referera det.

Jag måste dock säga att mina frågor till VD Lars Welin i föregående inlägg nu känns ännu mer väl motiverade. Taurus har inte hållit sig väl med flera nyckelforskare i sammanhanget. Det kan vara klokt eller motsatsen. Jag blev konfunderad men valde att uttrycka optimism när Taurus deltidsanställde en Utvecklingschef från Chalmers. Bilda Dig en egen uppfattning! Jfr. våra tidigare Taurus-inlägg!  Kolla Taurus hemsida! Klicka här för mitt utdrag ur Pressmeddelandet och ett utdrag ur presentationen av Bärbel Hahn Hägerdal hos Energimyndigheten.

Utdrag ur Pressmeddelande: ”Dementi av vårt samröre med Taurus Energy i Lund

Vi är ett antal forskare …i Lund, Sverige, .., Sydafrika samt Frankfurt, Tyskland,.. som … bedrivit forskning rörande framställning av etanol genom jäsning. Våra forskningsresultat har bl. a. resulterat i patenterbara uppfinningar. En del av dessa uppfinningar har vi sålt till Forskarpatent i Syd AB, som haft till uppgift att patentera och kommersialisera uppfinningarna. Forskarpatent har sedermera sålt patent till Taurus Energy, ett bolag noterat på Aktietorget i Sverige.

Vi har sett att våra namn har listats på hemsidan för Taurus Energy. Listningen …. ger intryck av att vi arbetar för bolaget ifråga och utgör dess kärna. Uppfinningarna har hamnat på en mer undanskymd plats.

Trots upprepade påstötningar från oss om att vi inte vill förekomma på Taurus Energys hemsida kvarstår listningen. Bolagets enda åtgärd har varit att redaktionellt ändra i texten, medan listan med våra namn kvarstår på hemsidan.

På grund av uppkomna missuppfattningar av kollegor samt affärskontakter vill vi med detta pressmeddelande klargöra att vi varken arbetar för Taurus Energy eller har någon annan position i företaget. Vi dementerar därmed samtliga förekommande uppgifter om vår medverkan i bolaget.

Den enda kopplingen som föreligger är att Taurus Energy har köpt våra tidigare uppfinningar av Forskarpatent i Syd AB, för vilka vi ännu inte erhållit betalning.

Bärbel Hahn Hägerdal, Eckhard Boles, Ricardo Cordero Otero, Marie Francoise Gorwa-Grauslund, Fredrik Wahlbom, Kaisa Karhumaa, Márk Gárdonyi, João Almeida, Anna Lönn och Karin Bjerre”.

Min kommentar: Taurus Energys hemsida anger att bakom teknologin står 22 namngivna forskare i 8 länder.  Tio av dessa känner alltså det är så fel att omnämnas på Taurus hemsida att man går ut med Pressmeddelande för att dementera samröret. Enligt uppgift från Anders Thomasson är det främst de seniora forskarna som väljer att gå ut medan de yngre vill undvika offentligheten.

Utrdrag ur ENERGIMYNDIGHETENS PRESENTATION AV MÅNADENS FORSKARPROFIL.

”Svensk etanolforskning ligger i världstopp. En av pionjärerna är professor Bärbel Hahn-Hägerdal som efter 30 år fortfarande tjusas av varje ny pusselbit i forskningen.

När 70-talets energikris slog till med full kraft var Bärbel Hahn-Hägerdal i USA …. och började studera möjligheten att omvandla lignocellulosa (främst skogsråvaror) till etanol. ….

30 år senare är Bärbel Hahn-Hägerdal professor i teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet och forskar fortfarande kring etanol i form av processer. När hon kom tillbaka från USA i slutet av 70-talet initierade hon ett center för bioomvandling av lignocellulosa. Idag ligger Lundaforskarna i världstopp när det gäller etanolforskning, hävdar Bärbel Hahn-Hägerdal. Ett tecken på detta är att Bärbel under våren fick det prestigefyllda priset Charles D Scott Award för att har gjort ”distinguished contributions” inom bioteknologin….

….. på 80-talet var intresset ljummet ……I Lund hade Bärbel och hennes kolleger i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp. – Det var en helt ny processteknik som vi tog fram. Det handlar om att integrera modern DNA-teknik med traditionell massateknologi, förklarar Bärbel.

Det är samma teknik som fortfarande utvecklas – några steg i taget. En utmaning just nu är att se till att jästen ska kunna jäsa alla sockerarter, även sådana med fem kolatomer (de vanliga sockerarterna har sex). Det är en långsam process, men för forskarna kan minsta nyhet vara betydelsefull.

– Det är julafton här så fort vi hittar en ny pusselbit. Då plockar Bärbel fram champagnen i kafferummet och bjuder sina doktorander (varav merparten är gästforskare från andra länder).

….2004 invigdes pilotanläggningen för etanolproduktion i Örnsköldsvik, där forskarna kunnat följa hur produktionen fungerar i vanlig drift.  Pilotförsöket har varit framgångsrikt och kommersiella anläggningar lär komma inom några år, tror Bärbel.

Betyder det att ni har klarat ut alla problem då?

– Det är fel ställd fråga. Vi blir aldrig klara. Det finns alltid problem att lösa, konstaterar Bärbel….

LÄNK TILL PRESSMEDDELANDET: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/dementi-av-vaart-samroere-med-taurus-energy-i-lund-256198

LÄNK TILL ENERGIMYNDIGHETENS MÅNADENS FORSKARPROFIL: http://www.energimyndigheten.se/sv/forskning/manadens-forskare/Etanolpionjar-som-tagit-Sverige-till-varldstoppen/