Äntligen går det framåt för vår länk FleraSockersEtanol. Samarbetsavtal klart med länken FramtidensEtanolfabrik. Du hittar båda i kategorin Förnyar energi i höger kolumn. Mot första demonstration i full skala. Vi firar med bild på Taurus VD Lars Welin med en blomma.

Taurus handlades i går till ca 1,50 kr. Det ger ett bolagsvärde i storleksordningen 45 Mkr. Ingen markant uppgång trots det landade avtalet enligt nedan. I dag på morgonen dock visst köpintresse. Avtalet har visserligen varit väntat, men nu är avtalet klart. Varför ingen stor effekt?

En passus i pressmeddelandet förbryllar mig: ”Nu hoppas vi bli bland de första i världen som kan visa att vår jäsningsteknologi fungerar för en kommande kommersiell produktion.” säger Lars Welin. Är inte Taurus självklart först med sin teknologi? Har Taurus annat avtal jag inte känner till som gör att någon annan är på väg att komma före? Är någon på gång att stjäla teknologin? Vad menar Du, Lars? 

Jag hade trott att det bara var att köra igång i industriell testskala när avtal med SEKAB var klart. Nu går man via en FOU-insats på ett år. Kan det vara orsaken?

Läs utdrag ur pressmeddelandet från Taurus Energy AB nedan. Du hittar också länkar till våra tidagare Taurus-inlägg.

Taurus, SEKAB BioFuel Industries, Chalmers och Lunds Universitet har tecknat avtal. De ska tillsammans vidareutveckla och genomföra tester i större skala med Taurus jäststammar för jäsning av både sex- och femkolssocker. Utvecklingsarbetet beräknas ta cirka två år. Det kommer främst att ske vid testanläggningen vid institutionen för kemi och bioteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, vid institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet och i SEKAB:s pilotanläggning för cellulosaetanolutveckling i Örnsköldsvik.

– Det finns ett stort intresse i världen när det gäller att använda cellulosaråvara för etanolproduktion. Nu hoppas vi bli bland de första i världen som kan visa att vår jäsningsteknologi fungerar för en kommande kommersiell produktion. Det ska bli etanol baserad på restprodukter från jord- och skogsbruk, säger Lars Welin, VD för Taurus Energy AB.

Samarbetet ska verifiera att Taurus pentosjäsande jästar fungerar i industriell miljö. De kan effektivisera utvinningen av etanol från bland annat halm, vetekli, bagass från sockerrör och skogsråvara. På så sätt skapas ett billigare och mer miljövänligt drivmedel. Etanol baserad på lignocellulosa betraktas av många som framtidens bränsle. I utvecklingsarbetet kommer i första hand halm, lövved och bagass att utvärderas.

– Med Taurus teknologi har vi möjlighet att väsentligt öka effektiviteten i etanolproduktionen för pentosrika råvaror jämfört med de metoder som finns idag. Detta i kombination med användning av skogs- och jordbruksrester gör att vi är väldigt positiva till samarbetet, säger Jan Lindstedt, VD för SEKAB Industrial Development AB.

I det första steget kommer jäststammarna att anpassas på Chalmers till den biomassa vi avser att testa. Det beräknas ta 6-12 månader. Ett par forskare kommer att anställas för att driva utvecklingsarbetet.

– Dessa samarbeten är viktiga för den framtida utvecklingen. Vi kommer att kunna stärka vår kompetens på området och vi tillförs resurser både i form av forskare och värdefull utrustning, säger Professor Lisbeth Olsson.

I steg 2 kommer tester i större skala under längre tid att ske i SEKABs pilotanläggning i Örnsköldsvik. Taurus teknologi har tidigare testats i gram- och kiloskala vid Lunds universitet med gott resultat. Nu kommer produktionen att ske i tonskala. En anpassning sker därmed till industriell produktion. Denna del av utvecklingsarbetet beräknas ta cirka 12 månader.

Energimyndigheten godkände i september 2007 Taurus ansökan om bidrag för utvecklingsarbetet på totalt 7 Mkr. När nu avtalet är undertecknat av Taurus Energy, SEKAB, Lunds universitet och Chalmers kan projektet starta. Energimyndigheten står för 3,5 Mkr, SEKAB för 2 Mkr och Taurus Energy för 1,5 Mkr. av de totala projektkostnaderna

TIDIGARE INLÄGG OM TAURUS:

Lite räknande: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lite-raknande-om-aktien-i-taurus-energy-ab

Annelie Östlund använder Taurus som glidmedel i attakc mot Aktiespararna: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/annelie-ostlund-anvander-taurus-energys-innovation-for-miljon-som-glidmedel-mot-aktiespararna

Rekryterat utvecklingschef: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/blueflow-taurus-och-esbri-glader-mitt-i-veckan

Bokslutskommuniké per 31/8: http://evolveu.bloggsida.se/bloggen/taurus-energy-bokslutskommunike-for-ett-ar-med-slut-318

 

Länk till pressmeddelandet: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/ett-gemensamt-avtal-foer-industriellt-utvecklingsarbete-kring-etanolproduktion-har-tecknats-255835