Medge att det är kul. Biobränslekonvertering för befintliga bilar. Nu måste jag med min okonverterade till verkstan. Därför har jag inte bearbetat pressmeddelandet, bilder och text från Precers hemsida. Vår länk till deras hemsida heter FastBränsleFörBioBil och finns i kategorin FörnyarEnergi. Håll till godo!  

Snart kan privatpersoner som vill köra miljövänligt konvertera över äldre fordon till olika typer av biobränslelösningar. Det är inkubatorföretaget Precer som kommer att erbjuda konvertering av små- och mellanklassfordon, anpassat efter varje kunds specifika behov.

– Vi ser det som oerhört viktigt att det finns alternativ till de fossila bränslen som hittills dominerat bränslemarknaden, fortsätter Martin Larsson, VD i Precer.

Tekniken är inte bara miljövänlig. Den kommer även att vara överkomlig i pris. Det hävdar Martin Larsson, som har utvecklat tekniken som möjliggör konvertering till biobränslen.
Tekniken för konverteringarna kommer att utvecklas inom ett nybildat dotterbolag i Precerkoncernen, Precer Autotech Innovation.
– Vi kommer att erbjuda både en miljömässig och en ekonomisk analys, för att sedan leverera biobränslekonverteringsförslag till kunderna. Målet är att detta arbete kommer att starta redan under 2009, berättar Martin.
Drivpaketet i ett fordon/kraftcentral från PRECER består i princip av en pelletsbrännare som driver t.ex. en Stirlingmotor, som i sin tur laddar batterier. Det handlar alltså om en biobränslehybrid. Motorenheten kan också vara en turbin eller ett nytt koncept som Precer har under utveckling.

PRECER erbjuder expertis och lösningar för att förnya existerande och framtida fordonspark med kvalitativa miljövänliga biobränsle lösningar för alla typer av fordon som vi idag ser på våra vägar. Med hjälp av PRECERS lösningar kan alla fordonstillverkare erbjuda stora fördelar mot sina kunder genom att de lösningar som då erbjuds ger stora ekonomiska och miljömässiga fördelar jämfört med andra lösningar på marknaden.