I dag flödar det nyheter om miljöinnovationer. Vi firar med den bästa vägskylten för milijöinnovationer. De inebär så mycket hopp för innovatören och så mcyket hopp för alla som får lära känna dem.  Morphic är bland Europas absoluta snabbväxare. Mitt i fordonskrisen får Opcon en viktig utökad order av ScaniaDeflamos kommande nyemission är genom garantier säkrad till 77 %. Borevind gör nyemission. Vinnova finansierar 49 småföretag med 50 Mkr. Några av dem är miljöinovationer. Återvinningsindustrierna har miljöbilaga i Dagens Industri.  Klicka här för utdrag ur pressmeddelanden och korta kommentarer.

Återvinningsindustrierna har gjort en bilaga till Dagens Industri: Lönsam Återvinning. Ledaren fokuserar innovation och entreprenörskap i återvinningsbranschen. Vår länk Däcksåtervinning i kategorin Avfall åter/renas, får en fin artikel. Och där finns artiklar om biogasteknik och Swedish Biofuels. Ett utmärkt sätt att skapa intreseeväckande reklam.

Morphic har utsetts till Europas fjärde snabbast växande teknologibolag. Det skedde i  tävlingen Deloitte Technology Fast 500 EMEA, där de 500 snabbast växande teknologibolagen i Europa, Mellan Östern och Afrika rankas. Jag har letat efter tävlingen på nätet, men inte hittat årets upplaga. Flera företag skryter dock med höga rankningar.

Den kommande företrädesemissionen i DEFLAMO AB (publ) är via garantiteckning och teckningsförbindelser säkerställd till cirka 77 procent. Information genom vår länk BioNedbrytFlamskydd i kategorin Gift: Ersätt/Minska. Deflamo deltog i ett ”lekseminarium” på Sustainable Innovation Day. Miljinnovatörer fick presentera sig för riskkapitalister. En av dessa dristade sig att påsåtå att de börsnoterat för tidigt och därför får svårt att ta in kapital. Jag undrar om han fattade graden av tekniskt genombrott och den ekonomiska potentialen.  Vid fulltecknad emission tillförs DEFLAMO cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 2,1 MSEK. Pengarna ska användas för att Bolaget skall kunna fortsätta bedriva applikationsprojekt i önskvärd takt, för att främja en framgångsrik kommersialisering av Apyrum®.

Memorandum, 4-sidig folder samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt på Bolagets (www.deflamo.se) hemsida från och med den 3 december 2008. Memorandum kommer även att kostnadsfritt kunna erhållas från DEFLAMO.

Borevind inbjuder aktieägarna att med företrädesrätt teckna nya aktier. Innehav av fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Emissionskursen har fastställts till 4,75 kr, vilket medför att Bolaget tillförs högst ca 66,7 mkr före emissionskostnader, som uppskattas till cirka 10 mkr1). De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Borevind. Borevind har fått teckningsförbindelse och garantiåtaganden om totalt 66,7 mkr motsvarande 100% av det totala emissionsbeloppet. En stor del av Borevinds värde finns i Gällivare Photovoltaic.

 

Opcon: Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag SEM har tidigare valts ut som partner för tillverkning och vidareutveckling av statorn, en del i Scania-Cummins insprutningssystem XPI för dieselmotorer. SEM har varit en av två tillverkare där SEM haft en garanterad volymproduktion mellan 2009 och 2014 som bas för de stora investeringar som inletts i Åmål och som gjort projektet till ett avgörande framtidsprojekt för affärsområdet Engine Efficiency och för Opcon som helhet.

SEM har idag från Cummins-Scania LLC JV erhållit en fördubbling av tidigare avtalade volymer då SEM vunnit en order även för tillverkning till Cummins motorer under kontraktsperioden 2009-2014. Detta innebär också att SEM nu kommer att genomföra ytterligare tilläggsinvesteringar i processutrustning till den nya tillverkningslina som förbereds i Åmål.

Insprutningssystemet XPI sänker genom bl.a. väsentligt högre insprutningstryck emissionerna så att motorn klarar de stränga emissionskraven i Euro 5 för utsläpp av såväl partiklar som NOx. Det behövs en stator för varje cylinder i motorn.

– Att vi får en så här stor order till fordonsindustrin, idag, är ytterligare ett bevis på att vårt strategiska fokus på energi- och miljöteknik är framgångsrikt. Visst har vi märkt av konjunkturnedgången inom begränsade delar av koncernens verksamhet. Men vårt fokus på energi- och miljöteknik har visat sig rätt. Koncernen har haft en stadigt stigande orderstock under hösten som nu uppgår till nästan 600 mkr, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

– Redan innan dagens avtal så var det här en mycket stor och lönsam affär för SEM och för Opcon, med början redan nästa år. Vi har tidigare fattat beslut om att investera kring 40-50 miljoner i Åmål för att säkerställa den framtida produktionen till Scania-Cummins som kommer igång med riktigt stora volymer 2010. Den investeringen kommer nu att ökas på ytterligare. Vi talar om mycket stora volymer framöver, vilket betyder att vi strategiskt stärker vår kompetens i Åmål inom det här området, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

– Det är också vi som stått för vidareutvecklingen av produkten och Scania-Cummins har uppenbarligen varit väldigt nöjda med vårt arbete. Att vi nu fördubblar vår del i konkurrens med andra är också ett viktigt erkännande av vårt tekniska kunnande och vår kompetens. Samtidigt har detta tagit oss till en helt annan nivå som utvecklingspartner för avancerad energi- och miljöteknik också inom det här området, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

I VINNOVA-programmet Forska&Väx får 49 småföretag sammanlagt 50 miljoner kronor i finansiering till sina FoU-satsningar. 300 företag hade sökt över 440 miljoner kronor.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen utgår från anslag på 100 miljoner kronor per år från regeringen. Företag kan söka finansiering för tre typer av erbjudande: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.

I Forska&Väx andra omgång i år finansieras 49 småföretag med sammanlagt 50 miljoner kronor. Det kom in 300 förslag på sammanlagt mer än 440 miljoner kronor. 20 företag får finansiering av FoU-projekt. Jag har bedömt att följande sju satsningar är för miljöinnovationer:

Berglunds Rostfria, Boden, 1 430 000 kr, optimering av prestanda och utvecklingsprocess för lamellvärmeväxlare

CVK AB, Luleå, 800 000 kr, vibrationsmätare som direkt visar nivå för fordonsförare och maskinanvändare

Ekomarine AB, Nacka, 600 000 kr, miljösäker båtbottenfärg utan gifter

Emstone AB, Lund, 679 000 kr, vibrationsfri spräckning av sten och berg

Hultsteins kyl AB, Jönköping, 4 000 000 kr, miljövänligt system för kyltransporter

M2 Engineering AB, Spånga, 3 000 000 kr, solceller på plast

SenseAir AB, Delsbo, 2 550 000 kr, gassensorer för förbränningsoptimering

Dessutom får 20 företag finansiering av förstudier inför FoU-projekt. Av dessa :

BIM Kemi Sweden AB, Stenkullen, 500 000 kr, bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning

Detox AB, Malmö, 392 000 kr, ny teknik för marksanering

Frigeo AB, Kiruna, 300 000 kr, torkning av avloppsslam med innovativ frysmetod

Pheenix Alpha AB, Solna, 500 000 kr, rationell volymtillverkning av bipolära plattor för bränsleceller

SafeTool AB, Jönköping, 496 000 kr, el-central för ökad energieffektivisering på byggarbetsplatser

Ytbehandlings AB Åviken, Gnosjö, 290 000 kr, vidhäftning mot korrosionsskyddande ytor

Forska&Väx är en öppen utlysning med minst två bedömningstillfällen per år. Läs mer om Forska&Väx: www.VINNOVA.se/forska&vax

LÄNKAR TILL PRESSMEDDELANDEN:

Borevind: http://www.irsolutions.se/borevind/ir1.asp

Deflamo: http://www.newsdesk.se/pressroom/deflamo/pressrelease/view/deflamo-77-av-foeretraedesemissionen-saekerstaelld-256073

Opcon: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/opcons-dotterbolag-sem-faar-foerdubblad-del-av-tillverkningsvolymer-till-scania-cummins-stora-miljoeprojekt-insprutningssystemet-xpi-256293

Vinnova: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/vinnova-finansierar-49-smaafoeretag-med-50-miljoner-kronor-256243