Det enda jag hittar som gäller miljöinnovationer är Deflamos pressmeddelande. Deflamo har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant för handeln på Aktietorget. Sedermeras uppdrag påbörjas under vecka 50 och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre kostnad och minskad risk för investerare i den löpande handeln med aktien.

Vi passar på och lägga en länk till en ny film av Leif Levons Ecolampa. Den är utan driftskostnader,solceller eller batterier  http://www.youtube.com/watch?v=D0S4lfu1ets Låt den lysa för Dig. Som Du sett så tar jag också annonser för WWF. Mest förstås för att jag tror de gör mycket gott. Jag har ännu för få besökare för att tjäna riktiga pengar på annonserna. Men det är lätt att älska deras bilder, eller hur?