Ekomarine har tilldelats 600 000 kronor av Vinnova för att vidareutveckla den giftfria båtbottenfärgen Neptune Formula. Pengarna kommer att användas under vintern för att ge förbättringar redan inför nästa båtsäsong.  

Ekomarines giftfria båtbottenfärg är den första som har en biologisk effekt. Den lanserades för fritidsbåtar till säsongen 2008. En utveckling av produkten sker i samarbete med flera marina laboratorier i Sverige och utomlands. Bilden anger principen för hur det fungerar. Läs vidare här!

– Det är jätteroligt att vi får det här erkännandet från Vinnova, säger Mikael Haeffner, forskningschef på Ekomarine. Det vi koncentrerar oss på nu är att förbättra vidhäftningen av färgen samt att färgen får en längre effekt när båten ligger i vattnet. Forsknings- och utvecklingsstödet kommer att innebära att vi kan öka vår utvecklingstakt.

Ekomarine samarbetar med Ytkemiska Institutet, YKI, Statens Provningsanstalt, SP och de två marina forskningsstationerna, Askölaboratoriet i Trosa skärgård samt N-research i Lysekil. Dessutom testas just nu nya versioner av färgen vid en forskningsstation i Indien.

Om Ekomarine

Företaget Ekomarine grundades 2002 för att utveckla en bottenfärg helt utan gifter eller negativ påverkan för havsmiljön. Neptune Formula är den första färgen som lanseras kommersiellt baserad på den forskning Ekomarine utfört. Under 2007 gick Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB in som delägare i företaget. Östersjöstiftelsen stödjer forskning med anknytning till Östersjöregionen sedan 1994. Allba Invest AB är ett riskkapitalbolag som ägs av familjen Jensen, tidigare ägare till elektronikföretaget ELFA.