Dopa Dig här! Läge för endorfinkick! Alltför många besökare missar att glädjas åt våra länkar. I höger kolumn hittar Du ca 70 länkar till miljöinnovationer. Det är lika många chanser att hitta något att glädja sig åt. Ta en tur i det gröna med länkarna El-Forest, Växtskyddsbin, BioNedbrytFlamskydd och Insektskvävaren! Enligt wikipedia var ett tdidgt exempel på möjllg doping vikingarnas bärsärkagång. Enligt samma källa användes flugsvamp för att skapa effekten.

Civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning ställer ut projektarbeten på mässan DopExpo 2-4 december på KTHs centrala campus vid Valhallavägen. Där finns ett komplett energisystem för hemmet baserat på solenergi. Det ger lägre elräkningar. Där är också ett grenuttag som stänger av sig när apparater kopplade till uttaget går på stand by. Dessutom flera projektarbeten inspirerade av IKEA. 

Villaägare i Sverige spenderar tiotusentals kronor på energi varje år. Bortsett från att privatekonomin blir lidande får även miljön betala ett högt pris. Vore inte en lösning som både är miljövänlig och leder till lägre elräkningar optimal? Lösningen heter Endependence och är ett komplett energisystem för hemmet. Det är utvecklat av studenter vid KTH.  Genom att ta vara på så mycket av solenergin som möjligt är tanken att Endependence ska skapa ett självförsörjande hushåll.

Endependence består av två delar. Den ena delen är en solpanel som alstrar elektricitet och tar tillvara spillvärme genom att värma upp vatten. Den andra delen utgörs av en energicentral som lagrar den elektriska energin från solpanelen i vätgas, för att när som helst kunna omvandlas tillbaka till elektricitet genom att använda bränsleceller. Vatten blir den enda biprodukten. I centralen lagras även varmvatten från solpanelen. Vattnet kan sedan exempelvis användas för uppvärmning.

En annan projektgrupp har utvecklat grenuttaget Pistill. Det ska motverka att tio procent av hushållselen går till onödig stand by-drift. Pistill stänger av sig när apparater som är kopplade till uttaget går på stand by. Dessutom uppmärksammar Pistill användaren på hur mycket ström som går åt genom att sladdarna ändrar färg. Stark färg innebär att man gör av med mycket energi.

I år har en del studenter samarbetat med IKEA Greentech. Uppgiften har varit att ta fram miljöprodukter för IKEA som är radikalt mycket bättre och billigare än de som finns i dag. Studenterna arbetar enligt IKEAs designprocess med att först studera luckor på marknaden och hur konsumenternas behov ser ut. Därefter tar en designprocess vid som slutar med ett färdigt designförslag visualiserat i bilder och modeller. Här finns smarta lösningar för att använda dagsljus för belysning, att spara vatten vid diskning, energisnåla kylskåp och nya köksredskap.

Civilingenjörsprogrammet i Design och produktframtagning innehåller klassiska konstruktionsämnen kombinerade med arbetsmetoder och verktyg hämtade från designutbildningar. Här utbildas kreativa och innovativa ingenjörer med förmåga att skapa framgångsrika produkter med hållbara tekniska lösningar.

Varje år visar studenterna på Design och produktframtagning upp sina arbeten inom projektkurserna under mässan DopExpo. Projekten varierar i upplägg år från år men speglar alltid programmets målsättning att kombinera teknik och design. Under DopExpo får företag, KTH-studenter och gymnasieelever möjlighet att se vad som görs på programmet och prata med de utställande studenterna.

Årets DopExpo inleds med en kort invigning tisdagen 2 december klockan 15, och är sedan öppen för allmänheten. Under onsdagen 3 december är mässan öppen klockan 10-17. På torsdagen kommer området vara öppet endast för gymnasieklasser. Utställningen hålls i kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15-17, KTH Campus Valhallavägen