I dag gläds vi åt vår länk GröntBränsleFrånMassabruk, Chemrec. Du hittar den i höger kolumn i kattegorin EffektivareMaterial/Energi. De har nu genomfört en nyemission på 20 miljoner USD. Två av våra favoriter på investerarsidan har fått chansen att vara med: Volvo Technology Transfer och EU-Kommissionens investeringfond för miljöteknik. I november kom fyra av de sex miljöinnovationsföretag som vi följer på börsen med nyheter om nyemissioner. Vi firar Chemrec och de andra med en bild på bokskog i vårskrud vid Linnés Råshult. Klicka här för mer om Chemrec och nyemisionen.

Chemrec är världsledare i svartlutsförgasning. Denna C-investeringsrunda leddes av Environmental Technologies Fund (ETF) med stöd från existerande ägare VantagePoint Venture Partners och Volvo Technology Transfer. Det svenska företaget Nykomb AB, som varit aktiv i utvecklingen av Chemrec-teknologin, kvarstår som ägare. Kapitaltillskottet kommer att användas för att stödja Chemrec i kommersialiseringen av bolagets nydanande teknologi.

Teknologi gör att massa- och pappersbruk kan transformeras till bioraffinaderier. Det öppnar flera nya värdefulla intäktsströmmar som förbättrar brukets totala lönsamhet. Typiska massa- och pappersbruk producerar varje dag flera tusen ton svartlut. Det är en flytande biomassa. Den förbränns i dag i pannor med låg verkningsgrad för att producera ånga och elektricitet. Chemrec har utvecklat en patentskyddad, högeffektiv förgasningsteknologi. Den möjliggör omvandling av svartlut till förnyelsebara motorbränslen, biobaserade material eller el. Den globala potentialen för teknologin motsvarar över 45 miljoner liter bensin – 2 % av världsförbrukningen av drivmedel. Det motsvarar en årlig reduktion av koldioxidutsläpp av mer 100 miljoner ton.

-”Vår förgasningsteknologi är redan beprövad, med två anläggningar i drift,” säger Jonas Rudberg, VD på Chemrec. ”Vi arbetar nu tillsammans med ledande massa- och pappersföretag i USA och Sverige att ta fram andra generationens produktionsanläggningar i industriell skala. Det finns idag ingen motsvarande teknologi på marknaden och vi har en stor möjlighet att etablera Chemrec som marknadsledare i massa- och pappersbruksbaserade bioraffinaderier.

Teknologin kan lätt integreras i existerande anläggningar. Den representerar därför en snabb och kostnadseffektiv väg mot storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel. Företaget har en stark ledningsgrupp, tilldrar sig stort kundintresse och stöd från både industri och myndigheter både i USA och Sverige och är redo att ta språnget mot snabb tillväxt.

Om ETF – Environmental Technologies Fund
Environmental Technologies Fund L. P är en riskkapitalfond med ett kapital på £110 miljoner som investerar i företag som fokuserar på teknologier och tjänster med CleanTech-profil.. ETF skapades för att förse entreprenörer i Europa med en riskkapitalgrupp av högsta kvalitet helt dedikerad till CleanTech. ETF:s team stöds av ledande institutionella investerare och har stor erfarenhet – vunnen över decennier – av arbete med riskkapital och med miljö-inriktade företag. ETF stöds av European Communities Growth and Employment Initiative, MAP – ETF Start-up Facility.

Om VantagePoint Venture Partners
VantagePoint är en ledande investerare i teknologier för 20-hundratalet och en partner för entreprenörer inom CleanTech, Hälsovård och IT. Med  mer än 4,5 miljarder dollar i kapital har VantagePoint de resurser som krävs för att kunna hjälpa. Den Silicon Valley-baserade firman har investerat i mer än 70 företag.

Om Volvo Technology Transfer
Volvo Technology Transfer (VTT) är Volvo-koncernens riskkapitalbolag. VTT:s huvuduppgift är att skapa länkar till nya teknologier och tjänster. Detta genom att investera i företag med relevans för Volvo-koncernen, att understödja utveckling av företag baserade på Volvo-teknologi utanför koncernen samt att främja utvecklingen av entreprenörskap och innovation inom Volvo-koncernen. VTT bildades 1997, förvaltar idag 1000 miljoner Euro i investeringar och är en av de mest aktiva CleanTech-investorerna i Sverige.

Om Nykomb AB
Nykomb har mer än 20 års erfarenhet som teknologi- och projektutvecklare, tidig investerare och konsult inom det termo-kemiska energiområdet. Verksamheten är fokuserad på att tillhandahålla rena och lönsamma energilösningar och inkluderar ”build-own-operate”-energiproduktion, teknikutveckling och konsulttjänster.