”Bryt pessimismen med ett innovationsår 2009” heter debattartikeln i dag hos Dagens Industri. Den är författad av flera höjdare för ett innovativt Sverige.

Bryta pessimismen kan Du hjälpa till med just nu genom att rösta fram Sveriges Bästa Miljönyhet i November här. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/novembers-basta-miljonyhet

Brutit pessimismen har redan Lunken, en av Sveriges främsta miljöbloggare gjort i dag. Kolla hans motiv för röstning på länken ovan. Länk till Lunken bland Vänner.

Bryter pessimismen gör vår länk BioNedbrytFlamskydd, Deflamo med sin nyemission. Teckning påbörjades i går. Vi avser gå igenom prospektet  och presentera en enkel analys när röstningen är avslutad i helgen. Bilden från Deflamos hemsida. Läs mer om Innovationsår och Deflamo här. 

Bryt pessimismen med ett innovationsår 2009. Debattinlägget har ett värde i sig. Men det kan också ses som ett inspel i debatten om porpositionen för Forskning och innovation, som den heter. Efter en bra argumentation för människors delaktighet i innovationsprocessen framförs två förslag till Regeringen.

  1. Ge berörda myndigheter i uppdrag att hjälpa arbetsgivare att bli bättre på att tillvarata medarbetarnas kompetens och kreativitet för att skapa fler innovationer
  2. Samla parterna, berröda myndigheter och organisationer till ett gemensamt samtal om hur vi kan stärka innovationskraften på arbetspaltsern!

Bakom artikeln står Terje Andersson, VD Ingenjörssamfundet, Kaj Mickos, professor emeritus i innovationsteknik Cecilia Fahlber, förbundsordförande för Unionen, Wanja Bellander, VD Uppfinnarföreningen och Eva Nordmark, förbundsordförande, SKTF.  

DEFLAMO AB:s (publ) teckningstiden löper till och med den 19 december 2008. Nyemissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Men allmänheten kan teckna aktier och teckningsoptioner utan stöd av teckningsrätter. Investeringsmemorandum, 4-sidig folder och anmälningssedlar finns på deras sajt.

Vid fulltecknad emission tillförs DEFLAMO cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare cirka 2,1 MSEK. Pengarna ska användas för att DEFLAMO skall driva applikationsprojekt i med god fart. Det ska leda till en framgångsrik kommersialisering av det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum®.

Teckningskursen är 2,60 SEK per aktie. För varje tvåtal tilldelade aktier, oavsett serie, erhålles en (1) teckningsoption av serie 2008/2009 berättigande till nyteckning av en (1) aktie av serie B till en kurs om 3,00 SEK. Teckningsförbindelserna motsvarar 1 697 654 SEK och garantiåtagandena 1 053 679 SEK. Det innebär att cirka 77 procent av emissionen är säkerställd.