Vår länk GröntBränsleFrånMassabruk fortsätter med bra nyheter. Chemrec och Energitekniskt centrum, ETC, i Piteå fick i går Vägverkets miljöpris 2008, för sitt arbete med vidareförädling av svartlut. ”En mycket lovande process som gör det möjligt att utvinna fossilfria drivmedel ur massaindustrins svartlut”, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö, som delade ut priset. ”Om projektet når sin fulla potential kan 25 procent av motorfordonens förbrukning av drivmedel i Sverige inom 20 år ha sitt ursprung i landets skogsråvara.” Läs mer här:

Chemrecs utvecklingsarbete har skett inom ramen för forskningsprogrammet Svartlutsförgasning som ETC är koordinator för.

– Om allt går som planerat kommer vi inom kort att få uppleva det stora kommersiella genombrottet för bioraffinaderier där svartlutsförgasning kommer att vara en av nyckelteknikerna, säger Ingvar Landälv, teknisk direktör på Chemrec, som tog emot priset.

Forskningsprogrammet har pågått sedan 2004 och finansieras av bland andra Svenska Energimyndigheten, forskningsinstitutet Mistra och Chemrec. Det har bland annat skogsindustrin och de tekniska universiteten i Umeå, Luleå och Göteborg som samarbetspartners.

– Svartlutsförgasningsprogrammet är ett bra exempel på hur forskning och näringsliv kan samarbeta mot gemensamma mål. Vi är många som står bakom – från akademi, industri, institut till forskningsfinansiärer. Lyckas det fullt ut, kommer Sverige att ta en plats i täten, säger Britt Marie Bertilsson, programansvarig vid Mistra.

Vägverkets miljöpris ska stimulera och öka intresset för miljöarbetet inom vägtransportsektorn under temat ”Trafik- och samhällsplanering för minskad klimatpåverkan”. Av de 22 bidragen som kom in till tävlingen specialgranskades fem bidrag av juryn – Vägverkets nationella råd för miljö och skönhet. Den bärande tanken bakom Vägverkets miljöpris är att utnyttja det goda exemplets makt. De belönade insatserna ska framstå som förebilder för alla dem som arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Priset ska stimulera såväl myndigheter, konsulter, näringsliv och forskare som allmänheten att delta i arbetet med att miljöanpassa vägtransportsystemet. Vägverkets nationella råd för miljö och skönhet delar ut priset vartannat år. Vinnaren får 50 000 kr, ett diplom samt skulpturen ”Fot i regn” av Eva Lange.