Ja så hette ett förslag till video en gång. Det blev förstås stoppat. Det handlade om en stor framgång för Sverige i anslutningsförhandlingarna med EU. Svergie fick ett undantag för att tillåta extra långa lastbilar. Motivet var skogsbrukets vägtransporter.

Visst har storleken fortfarande betydelse för skogens miljö. Den 9/12 demonstrerar SkogForsk en ny lastbilslösning utanför Piteå. En ny lösning på fordonet ger plats för en extra virkestrave. I framtiden kan två fordon göra samma jobb som tre gör idag. Volvo är också med i gänget så vi firar med en gamling från ÅSSA-museet i Åtvidaberg. 

Visst har storleken betydelse i omröstningen om novembermånads bästa miljönyhet. Inför de två sistat dagarnas röstning leder inkubatorsföretaget Precer före den börsnoterade jätten Alfa Laval och det börsnoterade miniföretaget Deflamo. Men är det rätt. Kolla vad miljöbloggaren Lunken tycker och rösta själv via http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/novembers-basta-miljonyhet   

Visst har storleken på kapitalet betydelse för utvecklingen av miljöinnovationer. Vår länk ProcessorRenarMotorOlja genomför en nyemission. Dessutom anställs en ny marknadschef med bakgrund hos Saab.  Du hittar den i kategorin Avfall:Åter/renas. Det gläder mig. Klicka här för vidare information om timmerbil och nyemission och marknadschef.  

SkogForsks demonstration visar en ny lösning på fordonet. Den ger plats för en extra virkestrave. I framtiden kan två fordon göra samma jobb som tre gör idag. Det ger effektivare virkestransporter som är bra för både ekonomi och miljö. Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen förväntas minska med 20 procent.

Det nya fordonet har fler axlar än en traditionell timmerbil. Resultatet blir minskat vägslitage, bibehållen bromsförmåga och ökad säkerhet genom att färre fordon behövs för samma transportarbete.

Timmerbilen är resultatet av ett samarbete mellan bland annat Skogforsk, Vägverket, skogsnäringen och Volvo lastvagnar. Under tre år ska nu fordonet testas och utvärderas i praktisk drift mellan Överkalix och Munksund utanför Piteå.

I enlighet med årsstämmans bemyndigande, beslöt styrelsen i COT – Clean Oil Technology AB (publ) den 21 november 2008 att genomföra en riktad emission till ett antal befintliga större aktieägare. Bolaget emitterar 4 500 000 nya aktier som tecknas till överkurs, i poster om 500 000. Teckningskursen har satts till 1 kr/aktie. Styrelseledamöter har i ovanstående emission tecknat 2 000 000 aktier.

Nyemissionen säkrar COTs behov av likvida medel för att fortsätta kommersialisera bolagets patenterade teknik. En lyckad lansering av den nya produktgenerationen kräver närmare kontakt med marknaden och bolaget har därför för avsikt att via joint venture etablera ett dotterbolag i USA. Självklart kommer även lageruppbyggnad och kundreskontra att kräva viss likviditet.

Turbulensen på den amerikanska marknaden påverkar även COT. Installationsarbetet hos SSA Marine har försenats något, vilket påverkat likviditeten negativt. Detta aktualiserar ytterligare behovet av lokal närvaro, för att driva affärsprocessen och stötta våra distributörer på plats.

Ny marknadschef hos COT är sedan 1 december tillträdde Göran Fredriksson. Göran var under många år ansvarig för lanseringar och kommunikation av nya produkter och ny teknik hos Saab Automobile AB, som t ex Saab BioPower, (Saabs etanoldriftskoncept), och nuvarande produktprogram. Han kommer närmast från vitvaruföretaget Asko Cylinda.

”COT befinner sig i ett expansivt skede” säger VD Morgan Ryhman. ”Marknadschefsfunktionen är ett konkret led i satsningarna på marknadsföring, försäljning och distribution. Jag är säker på att Göran kommer att tillföra företaget den kompetens som behövs för att lyckas på våra marknader.”