Vår länk KompostÅtervinnPlastTrä, Polyplank AB har förvärvat OFK Plast AB och stärker därmed sin position och målsättning att bli en ledande aktör inom trä – och polymerbaserade produkter i Norden. Bilden är från OFKs hemsida och illusterar en av företagets kärnverksamheter: Återvining av plast

Polyplanks produkter för fastighetssektorn utomhus kompletteras nu med bl.a. golv i träkomposit, s.k. decking.  Produkterna används till terrasser, uteplatser, balkonger, runt pooler etc. Detta är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat och tropiskt ädelträ. Livslängden blir mycket lång och produkterna kräver minimalt underhåll. I Nordamerika är detta redan en miljardindustri som nu intar Europa på bred front. Läs mer här!

 OFK Plast tillverkar dessutom breda profiler till kanalisationer enligt en prisbelönt metod.
OFK Plast tillför samtidigt bolaget en bred kompetens inom områdena extrudering av profiler i träfyllda kompositer och materialåtervinning.

I fjol vann OFK Plast AB som plasttävlingen Plastovationer! 2007. Det vinnande bidraget är ett s k kabellock av träfiberkomposit. Det kabellock som OFK Plast har utvecklat tillsammans med Swedish Cable Channel System AB i Alvesta används för att skydda kabel som bland annat läggs längs järnvägar. Istället för betong, som hittills använts, har OFK Plast och SCCS utvecklat en profil som extruderas av återvunnen polyeten och utervunnen träfiber.

   Juryn för Plastovationer! 2007 konstaterade att  OFK Plast har skapat ett helt nytt användningsområde för träfiberkompositer. Dessutom har man kraftigt höjt förädlingsvärdet på ett material med lågprisstämpel. Kabellocket av träfiberkomposit innebär uppenbara fördelar vid installation, montering och service, jämfört med de kabellock av betong som har ersatts. Den låga vikten och, enligt tillverkaren, långa livslängden är också klart miljöförbättrande.

En tredje kärnerksamhet hos OFK Plast är wood-fill® . Det är namnet för de träfiberfyllda plastkompositer som tillverkas. Träfibern har liksom andra fibrer en förstärkande effekt på plasten. Materialet blir starkare, hårdare, styvare och lättare än fyllt med mineralbaserde fyllmedel. wood-fill® kan användas både till formsprutning och till extrudering av profiler.

Valet av polymer styrs av smälttemperaturen som skall understiga 200º C samt i vilken applikation kompositen skall användas. Fyllnadsgraden med träfiber kan typiskt variera från 10-70%. Vid för hög träfiberhalt, större än 60% blir kompositen allt mer fuktupptagande och lämpar sig bäst i inomhusapplikationer. För vissa extruderingskompound tillsätter vi också mineralbaserade fyllmedel. Egenskaper att stå emot fukt och mögelangrepp är viktiga. Även träfibern kan variera i siktfraktion och i träslag.

Då OFK använder en transparent plast blir färgen på wood-fill® som träfibern. Ytan ger ingen trästruktur men väl ett träintryck. Plasten går att färga in till valfri kulör men träfibern syns alltd något. Vi använder oorganiska pigment för bästa UV-stabilitet i utomhusapplikationer.  

Bolagen kommer att behålla sina ambitioner att tillverka produkterna av återvunna material för att minimera påverkan på miljön. Dessutom erbjuds kunderna återtag av uttjänta produkter, efter materialens långa livslängd, vilket har den positiva effekten för våra kunder att de ej belastas med dryga deponikostnader. De återtagna produkterna materialåtervinns och återanvänds i nya produkter.

Bolagen ser ett flertal synergieffekter genom förvärvet, bl.a med utökad produktionskapacitet och en förbättrad försäljningsorganisation, vilket kommer att leda till fina expansionsmöjligheter.

LÄNK TILL OFK: http://www.ofk.se/default.html