Så här glad blev PRECERs grundare Martin Larsson (höger bild) över utnämningen. Han säger: -””Vi är mycket stolta över att blivit valda till  bästa miljönyhet i november av Bloggen Miljöinnovation.  Vi ser det som oerhört viktigt att det finns alternativ till de fossila bränslen som hittills dominerat bränslemarknaden. Därför låter vi vårt dotterbolag
 Precer Autotech Innovation AB göra denna satsning”

Precer kommer att erbjuda konvertering av små- och mellanklassfordon anpassat efter varje kunds specifika behov. Tekniken för konverteringarna kommer att utvecklas inom ett nybildat dotterbolag i Precerkoncernen, Precer Autotech Innovation. Den bygger på fasta biobränslen, exempelvis pellets, som drivmedel i hybridfordon. – Vi kommer att erbjuda både en miljömässig och en ekonomisk analys, för att sedan leverera biobränslekonverteringsförslag till kunderna. Målet är att detta arbete komma igång redan under 2009, säger Martin Larsson.

-”Grattis till Precer. Människor tycker om miljöinnovationer. Intreseset för denna första omröstning om månadens miljönyhet visar att vår satsning på positiva miljönyheter bär. 

Biobränslekonvertering (gengas) drev ju våra bilar under andra världskriget. Trots att vi ännu väntar på närmare besked om Precers satsning så ligger den rätt i tiden och nära människor.

Deflamos flamskyddsnyhet är kanske större globalt sett. Men den är inte lika lätt att föreställa sig.” Det säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB som arrangerade omröstningen på bloggen Miljöinnovation.  Han syns på bilden vid en 200-årig vindfälld gran i Strömsbergsskogen utanför Jönköping.  

Precer har ju bara sagt att de ska erbjuda biobränslekonvertering. Men nästan inget om hur. De förbereder nu mer information om satsningen med dotterbolaget Precer Autotech Innovation AB. Tills vidare får vi njuta av deras Bioracer. Det är ju troligt att det något liknande är på gång. 

 Precer har utvecklat nya tekniklösningar för att kunna köra fordon på fasta bränslen, som pellets. Konceptet baseras på förbränning som driver exempelvis en Stirlingmotor. Motorn kan också vara en turbin eller något annat. Motorn genererar el, som driver en elmotor. Så finns det batterikapacitet för uppstart och kraftiga accelerationer.  Det handlar alltså om en biobränslehybrid. Tekniken har utvecklats för både personbilar och tunga fordon.

Tanken fylls som vanligt, fast med pellets i stället för bensin. I stort sett innehåller ett kilo pellets ungefär hälften så mycket energi som en liter bensin. För att köra en mil med prototypen går det åt 1-2 kilo pellets. Bilen startar på eldriften. Efter fem minuter tänds pelletsbrännaren och Stirlingmotorn börjar ladda batterierna. Askan, som blir resprodukt, kan samlas upp och användas som gödning.

Vår länk FastBränsleFörBioBil leder till Precers hemsida. Du hittar den i kategorin FörnyarEnergi.