Ny VD för solcellspanelstillverkaren Gällivare Photovoltaic (GPV) blir Michael Cederborg. Vi tar pressmeddelandet mer eller mindre rakt upp och ner. Han kommer närmast från bankomatföretaget BANQIT-koncernen, där han varit VD sedan 2006.  Michael Cederborg har stor erfarenhet som VD och från andra ledande befattningar  inom TetraPak koncernen, Perten Instruments och PLD-Nordic AB, både i Sverige och internationellt.  Läs vidare här

-Med Michael Cederborg får GPV den kompetens som GPV behöver i ett skede med mycket snabb utveckling, säger GPV:s styrelseordförande Owe Linton. Vi är glada över att ha rekryterat en ledare med gedigen erfarenhet av etablering och expansion på internationella marknader, bland annat just där GPV är verksamt.  

GPV, som är ett dotterbolag till Borevind, är i stark tillväxt. Produktionen har i år ökat med 35 procent och bolaget beräknas under 2008 omsätta 631 miljoner kronor. GPV investerar nu för att öka produktionsanläggningens kapacitet med 50% från 30 MW till 45MW. Investeringen innebär att GPV kan producera med full kapacitet från januari 2009.

-Det ska bli roligt att leda ett företag som har så bra förutsättningar att utvecklas snabbt, säger Michael Cederborg. Solenergi är en av de branscher som växer allra snabbast och ses som ett av de allra viktigaste förnybara energislagen i framtiden.